Moderní energetická práce – co to je?

K napsání tohoto článku mě vedly opakující se dotazy zájemců o moderní energetickou práci (Modern Energy Work). Podstatou Modern Energy je nový přístup k člověku, jeho emocím a stresu.

Metody a nástroje, které jsou součástí Modern Energy, se opírají o hluboké porozumění člověku a jeho emočním stavům.

Tvůrkyní Modern Energy je Dr. Silvia Hartmann, která v roce 2012 na základě svých bádání, dlouholetého výzkumu a zkušeností dala světu revoluční Energy EFT. Energy EFT znamenalo zásadní evoluční posun metody technik emoční svobody – EFT Garyho Craiga. Více na toto téma v překladu jejího článku Prožívání reality posunu paradigmatu: Případ EFT Tady se však příběh nekončí. Skutečná práce s energií emocí na základě zkušeností a nových dovedností má svůj vývoj. V roce 2018 Energy EFT odešlo oficiálně „do důchodu“ a máme tu Modern Energy Work.

V čem je tedy Modern Energy tak nová a odlišná od starého paradigmatu přístupu k člověku, jeho chování a výkonu?

Emoce jsou projevem energie

Modern Energy přistupuje k emocím a zachází s nimi jako s projevem energie. A tato energie není v žádném případě jemná a éterická! Vytváří lidské chování a emoce.  Dokáže lidi dohnat k těm nejzoufalejším činům nebo naopak vykouzlí nádherné až extatické prožitky v životě. Je to energie, která dokáže vyvolat tak silný emoční stres, až lidé hloupnou a chovají se čím dál tím šíleněji. Úměrně míře stresu.

Správným zacházením s touto energií dochází k ústupu stresu a stále větší místo v prožívání zaujímá radost ze života, láska a logika. Rčení „sršet energií“ takový stav bytí krásně vystihuje.

Energetické tělo vytváří veškeré emoce

Všichni lidé, bez rozdílu, mají vedle fyzického těla také tělo energetické. Energetické tělo není viditelné, zato je velmi dobře pocítitelné. O tom, jak se mu daří, nás informují emoce. Nedostatek energie v energetickém těle znamená, že se cítíme mizerně a prožíváme v různé míře emoční stres. Absence energie je jak za podrážděností, běžným stresem, tak i za vážnými psychickými stavy a vyhořením.

Naopak, má-li energetické tělo hojnost energie, cítíme se naplnění, a tak silní, že bychom dokázali hory přenášet. Úměrně nárůstu energie v energetickém těle jsme schopni prožívat radost z bytí, bezpodmínečnou lásku a propojení s ostatními lidmi i vším kolem nás. Ve stresu si takový horizont prožitků nejsme schopni ani představit!

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že máme-li zdravé a silné energetické tělo, skrze které energie hojně proudí po energetických dráhách, máme základ pro šťastný a úspěšný život.

„Existuje jenom energie a absence energie.“

Silvia Hartmann

Modern Energy a energetické tělo

Modern Energy se zabývá výhradně ošetřením a podporou právě energetického těla. Jejím cílem je navýšení toku energie skrze energetické tělo na maximum, protože touto cestou se zcela přirozeně stáváme moudrými a láskyplnými. A jedině v takovém stavu jsme také schopni efektivně řešit a vyřešit všechny své problémy. Ať už se týkají emoční, psychické, fyzické nebo duchovní roviny.

Jaká řešení vás napadají, když zažíváte silný stres?  A jaká, když se cítíte skvěle a věříte si? Do jaké míry jste v obou případech schopní tato řešení realizovat? A s jakými výsledky?

Každý si může sám za sebe odpovědět.

Orientace na budoucnost

Modern Energy je orientovaná na budoucnost. Zajímají ji řešení nikoliv příčiny problémů. A toto je zásadní rozdíl oproti metodám a přístupům, vycházejícím ze starého paradigmatu, kam ještě spadalo i původní Energy EFT. Naše společnost je posedlá vyhledáváním a řešením traumat. Do nekonečna. Jít do minulosti a pídit se po příčinách. A znovu a znovu. Až se nakonec z vašeho života stává jedna velká terapie. A vy se necítíte být ani zdraví, ani normální ani šťastní. Stále tu cosi chybí. A to cosi je pravá strana tabulky „Modern Energy Chart“, která je esencí všech metod, technik a postupů moderní energetické práce.

Tabulka Modern Energy Chart

Tato tabulka naznačuje, že během dne se můžeme nacházet v různých energetických hladinách. Směrem doleva a dolů v nás narůstají silné nepříjemné emoce, vyvolávající stres. Směrem doprava na nahoru se nám daří po všech stránkách lépe a lépe, energie narůstá a na +10 se ocitáme ve svém plném potenciálu. Panáček, uprostřed na nule, je takový nemastný, neslaný. Nemá sice žádný problém, ale ani ho nic nenadchne, nepotěší, jen přežívá.

Smyslem a cílem Modern Energy Work je dostat se co nejvíce doprava a nahoru a dokázat v takových stavech pobývat co nejvíce. Bohužel, díky zacyklení se a uzavření se v tématice traumatu a ustavičném pídění se po jeho příčinách, jsme mentálně a energeticky uzavřeni od nuly směrem dolů. Tomu i odpovídá svět na úrovni jednotlivce i lidstva jako takového. Stres, traumata, utrpení, kam se jen kolem sebe podíváš.

Více info také v angličtině přímo od tvůrkyně Modern Energy Silvie Hartmann v tomto videu: End The Nightmare Of Trauma

Naštěstí Modern Energy Work je východiskem z takových problémů. Vše co v této oblasti děláme, cílí na výše zmíněné tabulce Energy Chart směrem doprava. Je to o pozvednutí toku energie v energetickém těle, aby se nám po všech stránkách – emočně, mentálně, ve vztazích, co se týká chování, rozhodování, dařilo lépe a lépe. Proto se v Modern Energy Work zaměřujeme na to, co milujeme, co nám dělá radost, nadšení, pro co nám dává smysl žít.

„Kdo hledá bažinu, najde bažinu. Kdo hledá světlo, nalézá ho všude, kam se podívá.“

Cvičení:

Vzpomeňte si teď na něco nepříjemného ze své minulosti. Jak se při této vzpomínce celkově cítíte?  Všimli jste si, že se vám zhoršila nálada, a objevily se emoce, které tu před chvilkou nebyly? Jak dýcháte?

A teď si vzpomeňte na nějaký nádherný prožitek z minulosti, kdy jste se cítili být vrcholně šťastní. Co jste tehdy viděli, slyšeli, cítili a prožívali? Jaký z této vzpomínky máte celkový pocit? Co se vám děje s tělem, dechem, náladou i celkovým pocitem ze sebe, ze života a ze světa?

Která z těchto vzpomínek vás o energii okrádá a která vás energií přímo nabíjí? Je dobré si to na vlastní kůži prožít a uvědomit.

Cesta nekonečného léčení nebo cesta uzdravení?

Přístupy a metody doznívajícího paradigmatu se orientují na minulost. Hledají příčiny v dávných traumatech. Však ono se vždycky nějaké najde! A vy se rozpomínáte na mizérii ve svém životě, cítíte se stále hůř a je potřeba jít na další terapii. Toto je hra na nekonečné celoživotní léčení a vzpamatovávání se z čehosi kdesi.

Modern Energy se orientuje na budoucnost. „Mám tento konkrétní problém. Co potřebuji, abych ho vyřešila?“ „Co dalšího potřebuji pro jeho vyřešení?“ „Co ještě potřebuji, abych se TEĎ cítila lépe?“ Toto je cesta uzdravení pomocí rozpoznání, identifikace a využívání silných osobních pozitiv, která mají potenciál osvobodit vás od stresu a nabíjet vaše energetické tělo energií. Poskytnou mu to, po čem hladoví, co naléhavě potřebuje pro svou skvělou kondici, vaši dobrou náladu a pocit vnitřní síly. 

Uvolňování blokád v energetickém těle JINAK

Kouzlo nového přístupu s Modern Energy spočívá v tom, že jakmile energetickému tělu poskytujeme dostatek energie, a navýší se v něm její proud na maximum, dochází v něm zcela přirozeně a samovolně k uzdravování – uvolnění jeho blokád na energetické úrovni a obnově přirozeného proudu energie skrze původně blokované oblasti. Děje se tak zcela samovolně, aniž by bylo nutné v minulosti zkoumat, odkud a kdy na časové ose vašeho života tam tyto blokády vnikly. Nejste tedy nuceni v přítomném okamžiku opakovaně prožívat starou bolest.

Na štěstí je potřeba zapracovat

Hledat řešení namísto rozpitvávání problému, vnímat své energetické tělo každý den, komunikovat s ním a spolupracovat, je pro mě cesta opravdového uzdravení. Cesta vykročení ke svému pravému já a rozvíjení svého jedinečného potenciálu. Proto se věnuji už jenom práci s pozitivy a postupy Modern Energy Work.

Naučíte-li se správně zacházet se svým energetickým tělem a nabíjet je energií, poznáte, co je speciálně pro vás osobně v tomto směru přínosné, a jak se udržovat vitální, výkonní a šťastní. Tehdy už o vašem převažujícím stavu bytí nerozhodují vnější okolnosti, ale vy sami, protože umíte s emocemi a se stresem pracovat. Jako ten hrdina v pohádce stále kráčíte vpřed a neohlížíte se zpět. Lze to také nazvat osobní stezkou aktivní evoluce.

Modern Energy znamená cestu ven ze stresu a trápení nejen na osobní úrovni, ale má potenciál podpořit nalézání řešení i pro globální problémy lidstva. Toto je více než naléhavě potřebné. Míra stresu na planetě je nebezpečně vysoká. Tomu odpovídají zoufalá řešení zoufalých lidí. Taková řešení přinášejí, bohužel, jen zoufalé výsledky.

Pojďme vytvářet šťastné lidi! A začněme s tím v prvé řadě každý sám za sebe. Pak spojíme své síly a budeme nalézat řešení pro svět a jeho budoucnost na zcela jiné úrovni. Úrovni, která je mnohem smysluplnější, logičtější a především láskyplnější. Pro všechny.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.