Zlepšete si svůj život díky porozumění šestému smyslu

Intuice, emoce a psychosomatická bolest. Co mají společného? A jak souvisí se šestým smyslem?

Našich šest smyslů

Šestý smysl byl v minulosti pokládán za něco zvláštního, ne zcela pochopitelného. Proto byl i dost přehlížen. Ke své škodě jej dosud málo využíváme, přestože má pro nás velmi cenné informace, týkající se nejen kvality našeho života, ale i samotného přežití.

Běžně přijímáme informace ze světa kolem sebe pomocí pěti smyslů – zraku, sluchu, hmatu, čichu a chuti. Tyto smysly jsou spojeny s naším fyzickým tělem. Mají sídla v konkrétních orgánech, jsou tedy pro nás snadno poznatelné a srozumitelné.

Se šestým smyslem to už tak jednoduché není. Vychází z našeho energetického těla, nikoliv z těla fyzického.

Fyzické tělo a energetické tělo

Nejdříve se podívejme na základní vlastnosti těchto obou našich těl. Díky tomu se pro nás stane šestý smysl mnohem snadněji uchopitelným.

Vaše fyzické tělo je pro vás viditelné a můžete si na ně sáhnout. Vaše energetické je pro vás neviditelné, nemůžete si na ně sáhnout. Je ale pro vás velmi dobře pocítitelné – právě prostřednictvím šestého smyslu.

Kondice energetického těla

Emoce a pocity, které prožíváte, jsou ukazatelem stavu kondice vašeho energetického těla. Emoce a pocity jsou způsob, jakým s vámi vaše energetické tělo komunikuje. Jsou kompasem, pomocí kterého se vás vaše energetické tělo snaží navigovat k vašemu nejvyššímu blahu a štěstí. Problém nastává, když mu nenasloucháte.

Máte-li energetické tělo ve špatné kondici, prožíváte různou měrou stres. Není vám dobře, nebaví vás život, ani nemáte chuť cokoliv plánovat. Energetické tělo vám prostřednictvím šestého smyslu vysílá bolestivé signály. Volá na vás a křičí stále hlasitěji, abyste OKAMŽITĚ sjednali nápravu.

Máte-li energetické tělo v dobré až skvělé kondici, vaše pocity ze sebe a ze světa kolem vás jsou příjemné, cítíte se fajn a máte chuť podnikat to, co vás baví, a dává vám smysl. Energetické tělo vám prostřednictvím šestého smyslu vysílá příjemné signály a směřuje vaši pozornost na krásné a posilující věci ve vašem životě, aby vám bylo ještě lépe, a šli jste emočně/energeticky ještě více nahoru. Energie a příjemných pocitů může být dokonce ještě více!

Hlad po energii

Co způsobuje špatnou kondici energetického těla? Je to hlad po energii a blokády v energetickém těle, skrze které nemůže energie volně proudit energetickými dráhami.

 Energetické tělo, stejně jako fyzické, potřebuje jíst. Potřebuje své energetické vitamíny. Pokud ve svém životě pociťujete nedostatek radosti, lásky, síly, ocenění, štěstí, svobody apod., hladovíte po těchto energiích. Tím, že jich máte sami nedostatek, bolí vás a nesnesete je ani u druhých lidí. Toto vede k pocitům oddělení, izolace a dalšímu hladovění vašeho energetického těla.

Položte si teď sami sobě následující otázky: „Jak se teď opravdu cítím? Co cítím ve svém těle? Jaké slovo teď nejlépe vystihuje, jak se teď cítím?“

Jakmile si na tyto otázky odpovíte, víte hned, jak to s kondici svého energetického těla aktuálně máte. Gratuluji! Právě jste využili svůj šestý smysl, abyste navázali komunikaci se svým energetickým tělem.

Dalším krokem je zlepšit svůj emoční/energetický stav. Jak? Tím, že si dodáte přesně ty správné energetické vitamíny, které v daný moment potřebujete:

„Co potřebuju, abych se cítil/a lépe než teď? Co miluju? Co by mi teď udělalo děsně dobře?“

Váš šestý smysl vám tuto otázku opět přesně zodpoví a navede vás, co je potřeba teď hned podniknout, abyste se cítili lépe.

Jak náš kompas – šestý smysl funguje

Když vám vaše energetické tělo jemně našeptává, co máte dělat, jak se rozhodnout, a kam vykročit, jedná se o projev šestého smyslu, který označujeme jako intuice.

Když na vás vaše energetické tělo začne volat stále hlasitěji, jedná se o projev šestého smyslu, který označujeme jako nepříjemné emoce.

Když na vás vaše energetické tělo začne křičet a bušit do vás, abyste se už proboha vzpamatovali, jedná se o projev šestého smyslu, který označujeme jako psychosomatická bolest. Za hranicí psychosomatické bolesti se už nachází poškození také fyzického těla, devastace organismu.

Šestý smyl a náš každodenní život

Svůj život můžete od této chvíle okamžitě začít zlepšovat tím, že jste si vědomi svého energetického těla prostřednictvím svého šestého smyslu. Vede vás to i přirozeně k rozvíjení dovedností, které vám dodají energii a přeladí vás směrem nahoru.

Díky tomu jste schopni, když se cítíte mizerně, včas přehodit výhybku, a udělat něco pro svou záchranu a nové nasměrování. Jakákoliv práce nebo jiné aktivity se vám pak budou lépe dařit.

Ne vždy je snadné prát se s výzvami a problémy sám. Mohu vám pomoci s jejich řešením a doporučit vám postupy na míru vaší aktuální situaci. Máte-li zájem, rezervujte si termín na konzultaci nebo EFT sezení.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.