Už jste slyšeli o problému horní meze?

 

zona_uspechuV jednom ze svých letošních videí americká motivační koučka Marie Forleo hovoří o tom, jak se potýkala s problémem horní meze. Při té příležitosti představila knihu amerického autora Gaye Hendrickse, který se problémem horní meze velmi detailně zabývá. Výsledky svých bádání a zkušeností autor shrnul v knize, která vyšla také česky pod názvem „Zóna úspěchu“.

Kniha je opravdu skvělá! Jako jedna z mála přesně objasňuje, princip sebe-sabotáže. Problém horní meze je vlastní každému člověku.

Dovolujete si cítit se dobře a být úspěšní pouze do určité míry. Vaše horní mez, nastavená na základě vzorců z dětství, vás limituje v růstu, zkvalitňování svého života a brání vám v kvantovém skoku do vysněné nové reality.

Autorovy zkušenosti a naznačená cesta k řešení tohoto problému mi naprosto rezonují s tím, co jsem se díky Energy EFT naučila o energetickém těle a jeho strukturálních souvislostech.

Je fascinující knihu číst, dávat si tyto informace do souvislostí s vlastním životem a rozkrýt tak vadné vzorce chování, díky kterým si házíte sami sobě klacky pod nohy!

 

Máme v sobě od raného dětství nastavený pocitový termostat na „cítit se dobře jenom po určitou mez“.

Jakmile začne hrozit, že bychom nastavenou míru mohli překročit, spustí se v nás mechanismus sabotáže tohoto procesu a jsme emočně zase tam, kde jsme byli, a kde to tak dobře známe.

 

Gay Hendricks: „Každý z nás má limitovanou toleranci cítit se dobře.“

 

Autor rovněž rozlišuje čtyři zóny, které úzce souvisejí s tím, jak máte  svůj pocitový termostat nastavený. V některé z těchto zón se nacházíte vždy, když se něčemu aktivně věnujete.

Aktuálně obývaná zóna rozhoduje o míře vaší spokojenosti, úspěchu, hojnosti, pocitu štěstí a naplnění nebo také o míře frustrace, zoufalství, pocitů méněcennosti apod.

 

Zóna nekompetence

Tato zóna má pro vaše nervy a váš potenciál naprosto destruktivní vliv. Pozor na ni! Představte si špičkového manažera, který je naprostý technický antitalent. Půl dne se babrá s instalací tiskárny a je pořádně naštvaný. Stojí ho to čas, energii, fůru stresu a také peníze. Ocitl se ve sféře své osobní nekompetence. Nechal se nachytat, místo aby delegoval tento problém na jiné.

Rychle odsud pryč, tady je to naprosto bez-nadějné 🙁 !!!

 

Zóna kompetence

Když se člověk nachází v této zóně, má odpovídající vzdělání, zkušenosti, dělá to, co se po něm chce, ale je kdykoliv a kýmkoliv ze stejného  oboru nahraditelný. Kdokoliv z jeho oboru to může dělat stejně dobře jako on, ba dokonce ještě lépe. Tady se pohybují šedé myšky – šikovné, ale nijak nevyčnívající a neohromující své okolí. Člověk zde přežívá, schází mu radost a nadšení z toho, čemu se věnuje. Průměrně využívá svých schopností, nedovolí kreativitě, aby vůbec zapustila nějaké kořínky. Tak trochu biorobot.

Pořádně se sebou zatřeste! Odlepte oči od země a začněte se dívat se mnohem výše. Pohyb orlích křídel po obloze může být pro vás velmi inspirující věc! Začněte věnovat pozornost svým silným stránkám. Objevte je v sobě a začněte je rozvíjet!

 

Zóna znamenitosti

Tady pobývá člověk, který ve svém oboru vyniká, dosáhl významných úspěchů, je kreativní, ALE není šťastný. Trpí nedořešenými vnitřními konflikty, častokrát z dětství, které ho energeticky sráží zpět, a nedovolí mu cítit se výborně a plně svou kreativitu a své nadání rozvinout. Stále ho sžírají obavy a strach z oblasti práce, peněz a vztahů. Má sklon k sebekritice nebo ke kritizování ostatních. Jeho nevědomé vzorce chování ho spolehlivě „chrání“ před zónou geniality.

Jste skvělí, ale přiznejte si, že nejste tak šťastní, jak byste si přáli být! Uzdravte svá vnitřní zranění a dovolte si kvantový skok do zóny geniality. Připusťte si, že cítit se dobře a výborně a …, aniž byste klesali zpět do bahna frustrace, se může stát vaší každodenní přirozeností.

 

Zóna geniality

Jste to, co v hloubi své duše SKUTEČNĚ jste. Oběť je pryč. Ego je pryč. Podporujete vyšší princip života – cítíte ho v srdci, které vás skutečně fyzicky hřeje. Milujete a jste milováni. Bez podmínek, bez hranic. Svobodní, šťastní, kreativní a nadšení. Vynikající nad davy… Jste poslové nové generace, naznačujete, kam se má evoluční vývoj lidstva do budoucna ubírat. Přestali jste klást energii překážky a ona se skrze vás plně projevuje. Váš potenciál a vaše genialita se aktivují v plné míře. Tato zóna je, bohužel, zatím pro lidstvo dost neprobádané území. Teprve se tady učíme žít.

 

Chcete-li začít pracovat na svém přesunu do zóny geniality, věnujte problému horní meze maximální pozornost! Možná, že právě ona je tím posledním, co vás limituje, a překáží vám, abyste se ve svém životě hnuli zásadním způsobem vpřed.

Poznejte své vzorce chování a začněte svou horní mez rozpouštět! S Energy EFT to jde snadno a lehce.

 Martina Konečná

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.