Umění cítit se dobře II.

Většina lidí nedokáže být strážcem své emočně-energetické frekvence – jinými slovy toho, co každou vteřinou vysílá prostřednictvím emocí do svého bezprostředního okolí. Častokrát sedáme na lep vnějším okolnostem svého života a produkujeme na tyto vnější okolnosti bezprostřední emocionální reakci.

Out of Time

Přitom je to zbytečné plýtvání energií a tvoření dalších nežádoucích paskvilů vlastní reality do budoucna. Současné vnější okolnosti jsou totiž už jenom výplodem minulosti a mají původ v již dříve vytvořených a prožívaných živoucích obrazech našeho vnitřního světa. Naše vnitřní obrazy se nerealizují v naší fyzické realitě okamžitě, ale s určitým časovým skluzem. Problém je, že si už nepamatujeme, co jsme si v sobě energeticky vytvořili, co jsme v sobě dlouhou dobu živili a pak se jen divíme, cože se to v našem světě zase strašného děje!!!

Jediné, co skutečně můžeme ovlivnit je teď a naše budoucnost. Jak? Tím, co v přítomném okamžiku ve své mysli mentálně vytváříme, jaké emoce a pocity si v sobě pěstujeme a posilujeme a také jakým aktivitám se fyzicky věnujeme.

Mrháte-li svým časem a unikáte z této reality nebo se věnujete něčemu, co vás nebaví a nedává vám smysl, klesá vaše sebehodnota a roste pocit bezmoci a zoufalství. Ohlédnete se po týdnu, jak jste zlepšili svůj život a nic. Stejné je to za měsíc, za rok, za 5 let…  Frustrace a znechucení narůstá. Žádný zázrak zvenčí se nekoná.  A stále ty samé začarované kruhy, výmluvy a programy.

Nemožnost pohnout se z místa a něco udělat je způsobeno enormním množstvím vnitřního stresu a touhou vyhnout se emocionální bolesti. Právě stres a emocionální bolest, kterou si spojujeme se změnou, nás nutí zůstávat v iluzorním bezpečí a  nejít do změny.

Řešení jakékoliv mizerné situace existuje vždycky, jen je právě potřeba zvýšit svou emočně-energetickou frekvenci, aby toto řešení mohlo přijít, abyste s ním začali rezonovat, a ono naprosto přirozeně vplulo do vaší mysli a do vaší fyzické reality. 

Na stejné úrovni jako je emocionální frekvence problému řešení nikdy nepotkáte. Tragédie je, když je takto pročekán celý život.

Moderní energetická práce, jejímž hlavním nástrojem je Energy EFT umí s emočně-energetickou frekvencí pracovat a transformovat ji směrem nahoru do plusových stavů. Teprve v těchto pozitivních emočně-energetických stavech získáváme dostatek energie, máme chuť ke změně a potkáváme se tu s řešeními svých problémů a novými možnostmi.

Obzvlášť si cením toho, že správné odpovědi k člověku přicházejí zevnitř a dostavují se naprosto přirozeně se zvýšením vyzařované frekvence. Nemusíte svá řešení hledat v knihách, ani si je nechat vsugerovat od okolí, které to s vámi myslí „dobře“. Vycítíte je a prostě víte.

 

Nikdo vás nezná a nikdy nepozná lépe, nežli vaše vnitřní moudrost. Ovšem za stresu se s ní do kontaktu nedostanete. Stres informace zkresluje a deformuje. Kontakt s vnitřní moudrostí se uskutečňuje jedině v proudu – pokud energie dostatečně mohutně a rychle proudí skrze vaše energetické tělo.

 

Překonejte své hranice a osvoboďte se!  Život za to stojí a chce, aby v něm vzkvétal váš nejvyšší potenciál. Vesmír je přátelský. Jen mu to musíme dovolit a nepřekážet sami sobě.

 

Martina Konečná

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.