Ta v zrcadle přede mnou

Panebože vrásky! Nejsou hlubší než včera? Tahle tu včera rozhodně nebyla! A nepřibrala jsem? Hmm. Co ty moje vlasy dnes??? Hrůza! Ach jo… Nesnáším, když se ráno na sebe v koupelně kouknu do zrcadla, sotva vylezu z postele!

Také se umíte po ránu podobně „potěšit“? Nebo kdykoliv se na sebe kouknete do zrcadla? Především my ženy v zaklínání sebe sama vynikáme a kazíme si tak den i vztah k sobě při každé příležitosti!

Kladivo na ženskost

Největšími kritiky svého vzhledu a projevu jsme my samy. Stále „nejsme dost“ především samy sobě. Dost hezké, dost mladé, dost štíhlé, sexy a okouzlující. Trápíme se a netušíme, do jaké důmyslné pastičky věčné nespokojenosti se sebou jsme se chytily.

Důsledkem strachu kouknout na sebe do zrcadla je nadměrná sebekontrola, vedoucí ke staženému a strnulému chování. Jak potom vypadáme, když nám ztuhnou rysy, a snažíme se to před ostatními za každou cenu skrýt a tvářit příjemně a vesele, víme. Úroveň stresu -3, radost ze života, ze své existence = 0.

Namísto uvolněné a rozzářené ženy, která nepřemýšlí nad svým zjevem a projevem, a naopak žije celou svou bytostí svou přirozenou ženskost, charisma a smyslnost, tu stojí stažená kontrolující se osůbka, ustrašeně se rozhlížející kolem sebe, aby jí náhodou někdo zvenčí škodolibou narážkou nepotvrdil to, o čem už je dávno o sobě hluboce přesvědčena. Že nestojí za nic.

Tak takhle už ne, milé dámy. Trošku si to rozklíčujeme a otočíme.

Jde to i jinak!

Napadlo vás někdy, že jste to vy, kdo má moc nad odrazem v zrcadle před vámi? Kdo tedy může změnit smýšlení a pocity o sobě? Vy samy.

A co vlastně v zrcadle vidíte, když se na sebe kouknete?

Rozhodně tento odraz nevystihuje plnou podstatu skutečnosti, kdo jste. Je to jen střípek – zachycení vašeho aktuálního energetického stavu v čase. Tento okamžitý energetický stav v přítomném okamžiku je vnějším zobrazením toho, jak se AKTUÁLNĚ cítíte, a co si AKTUÁLNĚ o sobě myslíte. Tyto emoce a myšlenky pramení z celoživotního každodenního negativního programování, vyvolávají stres a zkreslují to, jak sebe vnímáte a hodnotíte.

Když k sobě a svému odrazu přede sebou přistupujete už předem s naprostou jistotou, že to bude opět strašné a možná dokonce horší než včera, vaše energetika – emoční stav se přizpůsobí vašim přesvědčením. A to se i zvenčí v zrcadle okamžitě reflektuje a potvrzuje.

Jde tedy o to začít se na sebe dívat novýma očima. Vstoupit do procesu, kdy si do svých rukou vrátíte moc nad odrazem v zrcadle před sebou, a postupně se zbavíte všech zaklínadel a uřknutí, která jste si na sebe až doposud vytvořily. Je to proces vnímání sebe sama v zrcadle novým způsobem, mnohem více láskyplným a podporujícím.

Takový proces začíná u vědomé komunikace se svým odrazem v zrcadle, kdykoliv se před ně od této chvíle postavíte. Můžete si u toho intuitivně poklepávat na body na těle a podpořit si tak tok energie v meridiánech a uvolnění blokád na energetické úrovni, které brání změně postoje. Pojďte si to vyzkoušet.

Dialog s tou v zrcadle přede mnou

„Postav se před zrcadlo a zadívej se na chvíli sama sobě hluboce do očí. Dbej na uvolněný dech bez zadržování. Dopřej si dostatek času na navázání energetického kontaktu s tou, kterou vidíš před sebou.

Prociťuj chvíli, tu závislost odrazu před tebou na tobě – na tom, co si o něm pomyslíš, jak se vůči němu zachováš. Chvíli vnímej a plně si uvědomuj svou moc, kterou nad svým odrazem – v zrcadle všech možností disponuješ.

Uvědom si, jak jsi s tímto svým odrazem v minulosti zacházela. A začni s ním komunikovat jinak – s láskou a ze srdce. MLUV NAHLAS. Má to mnohem větší dopad na probíhající transformaci a pozitivní změnu.

Buď co nejvíce upřímná a opravdová. Hovoř se svým odrazem tak, jako by to pro tebe byla ta nejvzácnější bytost na světě.  Možná se dostaví potřeba, omluvit se té v zrcadle za všechna příkoří, která jsi jí svou necitlivostí, opovržením a odmítáním způsobila. V této komunikaci se nechej vést svým citem, sděluj ze srdce to, co má být sděleno. Dovol si být tou v zrcadle fascinována a hledej, co by ji pobavilo, rozesmálo nebo potěšilo. Dokud se na tebe nezačne uvolněně usmívat a rozzáří se jí oči.“

Opakování – záruka změny

Pokračujte v tom každý den a vytrvejte celý měsíc. Přitom pozorujte, jak se vy samy měníte, osvobozujete a uvolňujete do svého těla a do mnohem příjemnějšího života se sebou sama v hlavní roli.

Každá lidská bytost od narození až po smrt je dosud nedoceněný, jedinečný a neopakovatelný cenný poklad. Jakmile toto začnete cítit a prožívat, kdykoliv se na sebe kouknete do zrcadla, jste na správné cestě. Spokojenost, uvolněnost a přirozená radost z bytí jsou toho přirozeným důsledkem.

Doplňující tipy pro vás

Ne, nejsem žádná výjimka! Nedovolila bych si vám předkládat něco, co jsem si sama na sobě nevyzkoušela.

Pokud se vám prohlášení, která níže uvádím, líbí a dávají vám smysl, můžete si je před zrcadlem afirmovat nahlas. A doporučuji opět poklepy pro podporu toku energie v meridiánech a tím i osvobozujících změn ve vaší energetice:

„Učím se na tebe dívat novýma očima.“ Učím se dívat za a mnohem dál než doposud.“

„Ruším veškerá stará kouzla a uhranutí, která jsem na tebe uvalila. Mám tu moc a toto je má vůle.“

„Plně si uvědomuji, že jsem to já, kdo má moc na odrazem přede mnou. Jen já rozhoduji, jestli ty v zrcadle přede mnou budeš plakat, vztekat se nebo se smát.“

„Volím si s tebou zacházet jako se svou nejlepší přítelkyní.“

„Každý den pro tebe udělám něco, co ti vykouzlí úsměv na tváři. Kdo jiný by to měl zdělat než já? Teď už si toho jsem plně vědoma!“

Ženskost je když…

Nádherné a charismatické ve své přirozené ženskosti jsme jen tehdy, když neřešíme přibývající vrásky, kila navíc ani kvalitu svých vlasů. Když se těšíme ze života nehledě na okolnosti, které se nám v něm dějí.

Stáváme-li se my ženy stále více láskou samou ve všech aspektech své existence, stáváme se stále více Ženou – onou kouzelnicí, o jejíž hřejivé náruči muži sní. Tou, která přichází, aby zachránila svět. Nikoliv mečem, ale srdcem.

K napsání tohoto článku mě inspirovalo video mé drahé učitelky Silvie Hartmann. doporučuji ke shlédnutí: More Self Love? A Better Self Concept, More Self Esteem … and the Magic Mirror

Tématům sebelásky se věnuji v rámci sezení Energy EFT. Pokud máte potřebu, jít v tomto tématu více do hloubky, více se o vztahu k sobě sama naučit a transformovat jej přirozeným a praktickým způsobem, rezervujte si termín.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.