Síla pozitivního

Silvia Hartmann: Moderní energetická práce nás naučila především jednu věc – že bolest a trauma nemůžete vyléčit další bolestí a traumatem.

An orange sunflower and a black stones stack

Že potřebujeme silné pozitivní léčivé události, abychom překonali stará energetická zranění a reverzy.

Také nás naučila, že většina „špatného lidského chování“ se prostě zakládá na stresu a že každý, kdo začne být velkou měrou ve stresu, začne vykazovat všechny symptomy vzteku, nelásky a nevhodného sociálního chování. A čím vyšší stres, tím více narušené a narušující chování takového člověka.

Naučili jsme se, že stres přímo souvisí s nízkou hladinou energie. A čím nižší energetický stav je, čím méně energie proudí skrze energetický systém, tím horší je stres a všechny průvodní symptomy, které se ke stresu vztahují.

TOTO JE VELKÝ PRŮLOM.

Například celé téma „sebeúcty“ se úplně sesype, když si uvědomíme, že máme vysokou sebeúctu, když je energetický tok vysoký;  a nízkou sebeúctu, když je energetický tok nízký.

Zlepšete dostatečně energetický tok v takovém člověku a on bude říkat: „Jsem skvělý! Miluji se! Jsem báječná lidská bytost!“

Deprimujte ho nebo mu dostatečně narušte energetický tok a přesně ta samá osoba bude říkat: „Jsem zbytečný! Nenávidím se! Přeji si být mrtvý!“

Všechny lahůdky ze staré školy osobního rozvoje jako osobní síla, atraktivita, inteligence, sociální inteligence, moudrost, sebeláska, vysoká sebeúcta, sebedůvěra atd. jsou všechny prostě jenom indikátory toho, že dotyčná osoba se nachází v dobrém energetickém stavu.

Nejsou něčím, co existuje samo o sobě, a proto „problém sebedůvěra“ nemůže být nikdy vyřešen.

Je to jako se soustředit na červenou kontrolku benzínu na palubní desce a řešit ji jako na problém, ale ona pořád svítí červeně, protože problémem je ve skutečnosti to, že v nádrži není dost benzínu.

Co se stane, když z auta vyteče benzín?

No, tak se kola prostě přestanou otáčet. To je první věc.

Jiné funkce budou možná po nějaký čas dostupné.

Topení bude možná ještě trochu fungovat.

Světla budou možná stále svítit a elektrická okna poskytnou iluzi, že vůz je opravdu ok a brzy opět nastartuje.

Ale jakmile se baterie vybije, což se eventuálně musí stát, jeden systém za druhým začnou selhávat, až je nakonec celý vůz mrtvý a nefunguje už vůbec nic.

Stalo se, že lidé v minulosti věnovali až příliš mnoho pozornosti selhávajícímu systému topení, nejasně svítícím světlům, kolům, která se nechtěla točit, rádiu, které nechtělo hrát, a domnívali se, že je to problém.

Když přitom existoval pouze jeden jediný problém – totiž, že vůz nemůže jet bez kapaliny, která je pro něj životodárná – bez benzínu.

Existuje tedy pouze jediné řešení. Potřebujete co nejdříve dodat do nádrže benzín. Budete-li s tím příliš dlouho otálet a baterie se vybije, potom budete muset vůz roztlačit a to je dost velká práce a námaha.

Toto je velmi mechanická a zjednodušená metafora ale její klíčové prvky jsou aplikovatelné na energetický systém člověka.

Existuje-li problém v energetickém systému, a ujasněme si, že tady hovoříme jenom o problémech energetického systému, nikoliv o fyzických nebo mentálních problémech, potom jediný způsob, jak se takových problémů zbavit, je nalít do nádrže benzín.

Osvěžit novou energií, aby opět proudila skrze energetický systém tak, aby se opět nastartoval. To pak může zaktivovat a opět nabít nouzové baterie a uvést všechny další funkce zpátky do stavu online.

V minulosti si lidé neustále kladli otázku, „Co je špatně?“ a následovalo, „A co je ještě špatně?“ a další, „A co je ještě špatně?“ a pokoušeli se tak nalézt důvody pro emocionální energetické dysfunkce.

Toto je čistá orientace staromódní psychologie na trauma, kdy se všechno dělo na téma nalezení traumatu, opravení traumatu a ošetřovaná osoba mohla opět fungovat.

Faktem je, že selhávající rádio ve vozu, který nemůže jet kvůli nedostatku benzínu, nemůže být opraveno – z podstaty věci, protože s ním v prvé řadě není vůbec nic špatně.

Pokud by bylo k dispozici dostatek energie, aby mohlo fungovat, bude fungovat perfektně.

Je to stejné, jako když lidé říkají, že nemají žádnou sebedůvěru.

Zařízení na sebedůvěru existuje a fungovalo by nádherně – pokud by byla k dispozici energie, která by jím proudila, aby jej uvedla v život.

Zařízení na sebedůvěru a zařízení na lásku a zařízení na sílu a zařízení na tvorbu reality a zařízení na inteligenci – ta všechna tam v nás jsou a jenom čekají na příval energie, který je probudí k životu.

Nejsou porouchaná a toto je úžasné poselství moderní energetické práce.

Nemohou být porouchaná, jestliže jedno nebo dvě kola EFT dokáží vzít člověka ze stavu „Nenávidím se“ do stavu „Miluji se!“ A ON ZÁŘÍ A OPRAVDU TO CÍTÍ.

V minulosti jsme se domnívali, že musíme opravit podobné podobným. Tedy, pokud měla osoba problémy v lásce, museli jsme si vzít stranou její obvod týkající se lásky. Poté pátrat po traumatu na téma láska, opravit takové trauma, vložit zařízení na lásku zpět a práce byla hotova.

Pokud se budeme řídit metaforou, která říká, že všechno, co potřebujeme, je dodat benzín, a VŠECHNA ta rozličná zařízení začnou opět fungovat, nepotřebovali bychom předchozí akci vůbec provádět.

Všechno, co potřebujeme, je benzín – je to jenom energie.

Jenom potřebujeme dodat více energie do energetického systému a všemožná zařízení se opět nastartují, včetně zařízení na lásku.

Toto je velmi zajímavá věc.

Dej do nádrže tygra.

To, o čem tu hovořím, je, že se nepotřebujete pořád šťourat v problémech, můžete prostě jenom dodat do systému nějakou energii a on začne fungovat.

Uvedu vám příklad.

Máme tady naši osobu, která se nachází v nízkém energetickém stavu. Říká: „Nikdo mě nemá rád, moje matka mě nikdy neměla ráda, nemám žádné přátele, nemám ženu ani přítelkyni, v mém životě neexistuje láska a já se hluboce a důkladně nenávidím a pohrdám sebou.“

Pokud bychom následovali starý model, založený na traumatu, nyní bychom se do něj ponořili a našli příklady vzpomínek, které se toho týkají, pátrali bychom po traumatu s matkou, následovalo by trauma na téma ženy vůbec, což vše nakonec zapříčinilo údajné trápení s láskou a tak dál.

Ale můžeme také vyzkoušet nový energetický model, který prostě tvrdí, že to všechno, co se s tou osobou děje, je jenom indikace zásadního problému nízkého energetického toku.

Přidejme do systému tohoto ne-milovaného-muže nějakou energii a sledujme, co se stane. A řekněme, že jediná věc, která mu v životě přináší nějaké potěšení, je seriál Star Trek.

Ťukejme tedy jedno EFT kolo s nastavením Star Trek.

Co se s naším mužem stane?

Začne se usmívat a vrací se do života.

Dobře, udělejme další kolo s nastavením: „Dokonce ještě více Star Trek energie!“

Dotáhněte to s ním až na +10 a co máte?

Máte benzín v nádrži.

Nyní se jej zeptejte, jak se cítí na téma láska.

Bude se usmívat, bude šťastný, bude filozofovat o své matce a pravděpodobně řekne, že až nastane ten správný čas, svou lásku najde a že vůbec svět je báječné místo a že miluje mraky, oblohu a sebe sama.

Kam se trauma ztratilo?

Co se stalo s jeho problémy, pramenícími z konfliktů s matkou?

Odkud se vzala ta sebedůvěra a zářivý jas v očích tohoto muže?

Je ťukání na Star Trek tajemstvím šťastného života?

A tady musíme říct, „Podívej, tady se jedná o energetickou záležitost. Energie se nepohybuje žádným mysteriózním způsobem, ale prostě rozmanitými cestami. Energie je benzín v naší nádrži, je to naše životní síla. „

„Jakékoliv zlepšení v energetickém toku nastartovává všechny naše systémy.“

 

Pozitivní energie

To, čemu potřebujeme porozumět je, že nemůžete dostat dobrou nebo špatnou energii.

Existuje pouze energie.

Podobně jako nemůžete dostat dobré nebo špatné peníze, existují pouze peníze.

V tom samém smyslu pozitivní energie znamená, že máte ve své bance na energii pozitivní stav konta – pokud opravdu máte nějaký energetický tok.

Negativní energie je absence energetického toku.

A jak se zdá, máme také systém na přečerpání, podobně jako baterie v autě, které nám vypomáhají v krátkodobých situacích, kdyby motor zhasl, tak můžeme auto znovu nastartovat a také pořád poslouchat dopravní zpravodajství.

Tato možnost je ovšem pouze pro naléhavé případy, nikoliv pro dlouhodobé používání. Pokud svůj systém na přečerpání zneužijete, banka vám zavře. Jeďte na rezervní baterie delší dobu a dopadne to stejně špatně.

Pozitivní energie je přítomnost energie.

Negativní energie je absence energie.

Negativní emoce jako vztek, zášť, stud, vina, žárlivost jsou všechno manifestace nedostatku lásky nebo nedostatku energie, spíše než že by byly samy o sobě nějakou energetickou manifestací.

Toto je velmi důležité pochopit v moderní energetické práci; neexistuje nic takového jako špatná energie. To, co my prožíváme jako „špatné“ nebo dokonce „zlé“ je prostě absence energie, tečka.

Měla jsem velmi zajímavou osobní zkušenost na toto téma.

V okamžiku obrovské krize – stav, kdy je energie extrémně nízká – se mé záchranné systémy pustily do akce a řekly mi, že mám „najít něco, co stojí za to milovat“.

Myslela jsem na něco, co miluju – a hádejte, co se stalo?

Zabralo to.

Dostalo mě to ze stavu, ve kterém jsem byla, a vyneslo nejenom do přesně opačného, ale do velmi inverzního od toho, ve kterém jsem se nacházela o pár vteřin předtím.

Je to ten samý pohyb jako když ťukáte nastavení „Star Trek“ s mužem, který se cítil nemilovaný.

Najděte něco, co milujete, a zaměřte svou pozornost tímto směrem. Nastane pohyb, energetický tok se nastartuje, benzín teče do nádrže a všechny naše systémy jsou zpátky online.

Může být něco snazšího, než je toto?

Můžeme udělat něco jednoduššího?

To je zajímavá otázka.

 

Energisté & Síla pozitivního

Co to pro nás znamená, zrovna tady, v našich rozličných způsobech sebeošetřování, jak procházíme životem?

Představte si na okamžik, že byste opravdu porozuměli této myšlence, že by pozitivní energetický tok, vysoký, silný, pozitivní energetický tok byl jedno jediné řešení na všechny vaše energetické problémy.

Představte si, že byste toto pravidelně aplikovali ve svém osobním životě.

Řekněme, že dostanete email, který vás opravdu rozčílí.

Ale namísto toho, abyste se v tom neustále šťourali a hledali předešlá traumata podobného typu, traumata z dětství, hledali něco, co je rozbité, abyste to mohli opravit, zhluboka se nadechnete a začnete myslet na něco, co milujete.

Co milujete?

Miluju své chlapce, každého z nich. Miluju kapky deště na okně, zářící slunečním světlem, poté co se přehnala bouřka. Miluju tichá mlhavá rána. Miluju hluboké mořské smaragdové vlny oceánu. Miluju oblohu. Miluju diamanty a krystaly, všechny věci, které září. Miluju sklenku dobrého červeného vína!

Miluju spousty a spousty věcí, jako každý – ale v nekonečném, nekonečném pátrání po traumatu a nacházení toho, co je špatně – v oddělení od věcí, které milujeme, které nám dodávají energii, dodávají benzín do našich metaforických nádrží, zůstávají tyto věci zapomenuty, protože se nacházejí OPAČNÝM SMĚREM, NEŽ TAM, KDE SE SCHOVÁVÁ TRAUMA.

Můžete strávit celý život plazením se zemí traumatu na svých rukou a kolenou se svítilnou horníka, upevněnou na vašem čele.

NEBO SE MŮŽETE ZASTAVIT, OTOČIT A ZEPTAT SE, CO MILUJETE.

Tato druhá volba je energetizující, je tím, co dodává benzín nebo život do našich nádrží, plní naše baterie, činí naši energetickou práci funkční – a přináší lahůdky osobního rozvoje jen tak mimochodem.

Tak myslete na něco, co milujete.

Zaměřte se na to, opravdu na to myslete, opravdu dovolte energii toho, aby k vám přišla, začala skrze vás proudit, doslova tomu dovolte, aby vás to učinilo šťastnými. 

Je jedno, co to je – delfíni, vesmírné lodi, váš syn nebo dcera, vaše kočka, Arabské noci, písně, které milujete, může to být cokoliv a je toho obrovské množství, ze kterého můžete vybírat, JAKMILE JEDNOU ZAČNETE MYSLET TÍMTO SMĚREM.

Nedávno jsem měla klienta, mladého muže, který si prošel peklem, měl příšerné zkušenosti. O některých z nich mi pověděl a řekl mi: „Toto se nikdy nemůže dát do pořádku.“

Podívala jsem se na jeho časovou linii jeho dosavadního života a souhlasila: „Samozřejmě, že ne.“

Zeptal se: „Co mám dělat?“ a mně přišlo na mysl, že mu mám říct: “Bav se. Užívej si života. Najdi potěšení a radost v co největším množství věcí. Hledej potěšení.“

Zasmál se tomu a divil se, že by to mohlo být tak jednoduché.

Proč by nemělo být?

Když máte žízeň, potřebujete se napít.  Pátrat po důvodech, proč jste uprostřed pouště bez láhve minerální vody, vás nikam nedostane. Je třeba vyrazit směrem, kde má být oáza a skočit do vody, která tam je.

Navedla jsem ho, aby přemýšlel o něčem, co má rád; vzali jsme to všemožnými způsoby na +10 a on byl velmi radostný, tak šťastný a usmívající se, až mě objal. Udělal několik tanečních kroků okolo místnosti s rukama ve vzduchu a řekl: „Nemůžu tomu uvěřit. Jsem šťastný, že žiju.“

„Vyléčil se“ ze všech traumat a trápení a bolesti a utrpení, kterým si předtím prošel?

Dokážeme vůbec někoho vyléčit z jeho života?!

Ale pokud on dokáže být šťastný a je to tak snadné jako myslet na něco, co milujete, a použít to pro energetizování sebe sama, proč by to pro něj neměl být dokonalý způsob, jak vést dlouhodobě šťastnější život?

Jestliže on nyní ví, co má začít dělat, jakmile mu začnou přicházet na mysl divné myšlenky, a uvědomí si, že to jsou indikátory toho, že jeho hladina energie je nízká, spíše než spirála na téma „Jsem poškozený, jsem šílený, měl bych se zabít“ A UDĚLÁ AKCI, ABY MYSLEL NA NĚCO, CO MILUJE, a potom se začne opět cítit dobře, není to něco, co by časem, až se to nakumuluje, nasčítá, vedlo k naprosto odlišné sadě zkušeností pro tuto osobu?

Až bude jednou ležet na smrtelné posteli a přemýšlet o svém životě, a jak to příšerně začalo a jak se to pak začalo zlepšovat a kolik bylo radosti, kolik báječných zkušeností za rok, za měsíc, za týden, za den… není to skvělá věc?

A nemohlo by se stát, že pravidelné aplikace radosti nakonec jen tak mimochodem opraví jakékoliv traumatické poškození, které bylo utrpěno?

Tvrdím, že vědomým evokováním síly pozitivního, vědomým spojením s tím, co milujete, získáte lepší výsledky, krátkodobě i dlouhodobě, než když budete stále v patách nějakému traumatu.  

 

Protijedy

Co když máme co činit s člověkem, který byl traumatizován, a teď se nemůže k letadlu ani přiblížit?

Můžeme se této osoby zeptat, který druh energie by jej dostal do letadla.

To by byl jeden způsob, jak to udělat.

Ale pokud to chcete dostat o stupeň výš, zeptejte se této osoby, co ze všeho nejvíce na světě miluje a použijte to, abyste ji energetizovali, abyste dodali do nádrže palivo. Pomozte jí dostat se na +10 a POTOM se jí zeptejte na letadlo. Co myslíte, že se stane?

A co myslíte, že by se stalo, když bude stát na letišti a zjistí, že se začíná chvět a začne si rychle ťukat na cokoliv, co ze všeho nejvíce miluje?

Je to naprosto odlišný způsob, jak přistupovat k celé té „trauma“ věci, je to radikálně odlišný způsob, jak ošetřit kolaps energetického systému v okamžiku vyděšení při pohledu na letadlo.

PRACOVAT S ENERGETICKÝM SYSTÉMEM JE MIMOŘÁDNÁ ZKUŠENOST A MY SE STÁLE MÁME TOLIK TOHO CO UČIT.

Byla bych ráda, drazí kolegové, kdybyste přijali tuto myšlenku, že energetický systém můžete nejvíce posílit propojením s věcmi, které příslušná osoba miluje.

Že energetický systém, tímto způsobem posílený, bude SILNÝ – a bude vykazovat všechny známky silně fungujícího energetického systému, jimiž jsou cíle osobního rozvoje jako je sebedůvěra, inteligence, osobní síla, emoční inteligence a schopnost milovat.

Také bych ráda, abyste si pro sebe, ve svém vlastním životě testovali toto tvrzení a také se svými klienty.

Pokud mám pravdu a já jsem samozřejmě přesvědčena, že mám, můžeme skončit s konceptem nenávratně poškozených lidí a mít zbrusu novou metodologii, která nejen šokuje svou jednoduchostí, ale je také silně efektivní, aby dala lidem to, co hledají – dobré zkušenosti a způsob, jak „zlepšovat sebe sama“, což začíná láskou, narůstá s láskou a končí s láskou.

 

Dr. Silvia Hartmann,  předsedkyně AMT ( The Association For Meridian & Energy Therapies) – klíčový projev na  EFT konferenci AMT 2012

 

Překlad © Mgr. Martina Konečná, www.energyeft.cz

 

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.