Proč moderní stres management?

 

Moderní stres management (MSM) je hodně svěží záležitost. Vznikl v roce 2015 a jeho tvůrkyní je Dr. Silvia Hartmann, původním povoláním psycholožka, v současné době ředitelka GOE (Guild of Energists – Společenství energistů), působící v Anglii. MSM vyvinula na základě více než 20 let vlastních zkušeností práce s klienty a díky hlubokému porozumění tomu, jak my lidé vlastně fungujeme.

 

pyramid model_Hartmann 2015_beze slov

 

Lidé stále válčí se stresem a stále bezútěšně. Stres je hlavní příčinou podlomeného zdraví, nedostatku financí, rozpadlých vztahů, nenávratně ztracených příležitostí a psychických problémů všeho druhu.

Svět se utápí ve stresu a zdá být stále bláznivější. Proč tomu tak je? Proč nevítězí logický úsudek a zdravý selský rozum?

Důvodem je nepochopení podstaty stresu, podceňování jeho vlivu na vše v nás a okolo nás a nesprávné zacházení s ním.

 

Podstata stresu

 

STRES JE ABSENCE ENERGIE. Je voláním našeho energetického těla po energii. Ani auto vám bez paliva v nádrži nepojede. Pokud tato upozornění, dostavující se formou narůstajícího stresu, ignorujeme, nakonec jsme nakonec zastaveni přesně tam, kde nás to bolí nejvíce.

Řešit stres je jednoduché, pokud jste zvyklí si jej monitorovat, zasáhnete včas a umíte pracovat s energií emocí správným způsobem.

Emoce cítí v těle převážná většina lidí na této planetě, a proto i převážná většina lidí je schopna s energií jako takovou pracovat a zajistit si uzdravení. Nikoliv pouze osvícení vyvolení…

Energie není vůbec jemná záležitost! Zapomeňte na zidealizované New Age definice. Energie, která skrze nás proudí,  je enormní síla a dokáže na nás působit velmi drsně a nelítostně, když jí nerozumíme, a včas neřešíme, co je naléhavě potřeba řešit. Vždyť lidé propadají stavu šílenství a častokrát si i berou život kvůli nesnesitelné emocionální bolesti! Tak jakápak jemnost!

 

Umět zacházet s energií je rozvinutá dovednost dokázat okamžitě kdykoliv přeladit svůj vnitřní stav a pozvednout svou náladu (tedy energii).

 

Veškeré dostupné stres managementy současnosti energetický rozměr stresu vůbec neberou v úvahu. Navíc se bohužel řídí 100 let starým tvrzením pánů Yerkese a Dodsona o tom, že určitá míra stresu neškodí. Škodí. A pokud stres neřešíme, dochází v dlouhodobém horizontu k jeho prohlubování a nakonec k syndromu vyhoření a dalším komplikacím.

Pokud se pod tlakem krátkodobé krizové situace vzchopíme k mimořádnému výkonu a zachráníme tak něčí život, je to v pořádku. Ale pokud bychom takto měli fungovat dlouhodobě, je zaručeným důsledkem rychlé opotřebení, stagnace a vyhoření.

 

Není cíl jako cíl

 

Cílem klasických stres managementů je tedy eliminace stresu nebo jeho vymizení na nulu. Podle vzoru obvyklých řešení klasické medicíny nebo klasické psychologie.

Cílem moderního stres managementu je aktivovat ENERGII daného systému (jedinec, skupina lidí, profesní tým) NA MAXIMUM. Teprve tehdy se probouzí a dostává se ke slovu jeho skutečný potenciál.

Nula je přesně to, co je. Pouhé nic. Nula možností, nula peněz na účtu, nula výsledků. Maximum energie je přesně to, co je. Maximum možností, akčnost a vysněné výsledky. Pokud máte k dispozici svůj plný potenciál a využíváte ho, můžete od sebe a svých aktivit očekávat jen to nejlepší!

Ve stavu plné aktivace potenciálu jdete s lehkostí a elegancí stále vpřed a děláte přesně to, co je v danou chvíli potřeba. Neptáte se, protože víte. Hluboko a daleko za sebou jste nechali věčně se opakující, ty stejné, otázky, pochybnosti, tápání a zmatek. Tyto jevy se prostě ve vysoce energetizovaných stavech nevyskytují.

 

Mít k dispozici nulu a mít k dispozici maximum energie pro své cíle a záměry je propastný rozdíl a produkuje naprosto odlišné výsledky!

 

Co nabízí moderní stres management?

 

  • V oblasti osobního výkonu vede ke zkvalitnění myšlení, rozhodování se, vyšší spolehlivosti, emoční kontrole, podporuje kreativitu a silné stránky osobnosti.
  • V oblasti fyzického výkonu podporuje regeneraci a zotavení, sílu, rychlost, vytrvalost a přesnost.
  • Výrazně zlepšuje sociální a komunikační dovednosti, rozvíjí emoční inteligenci a spolupráci v týmu.
  • V oblasti leadershipu zkvalitňuje a zpřesňuje vize, přináší novou inspiraci, rozvíjí přirozenou autoritu a strategické plánování.
  • Aplikování MSM vede v dlouhodobém horizontu k nárůstu spokojenosti, vědomí smysluplnosti vlastního konání, štěstí, úspěchu, lásce a vášni k životu. To vše jsou věci, které se za peníze koupit nedají a je nádherné je mít v životě hojně zastoupeny a prožívat.

 

Moderní stres management je  cesta k vlastní jedinečné budoucnosti, bez nutnosti „vzorování“ kohokoliv a čehokoliv.

Oprostit se od cizích vzorů je esenciální věc, pokud skutečně chcete, v plné kráse a síle, kráčet svým životem po stezce své vlastní jedinečnosti.

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.