Šťastná rodina

Program moderního stres managementu pro harmonizaci rodinných vztahů.

Můžete jej absolvovat sami za sebe, podpořit tak svoji rodinu a stát se pro ni katalyzátorem žádoucích změn. Nebo si tímto programem může projít více členů rodiny společně.

Disharmonie, špatná komunikace a prohlubující se problémy ve vztazích mezi jednotlivými členy rodiny znamenají pro všechny zúčastněné pořádnou porci stresu, ztrátu energie a radosti ze života.

Pohoda v rodině, možnost se o ni opřít a čerpat sílu z láskyplných vztahů, zakládajících se na naslouchání a porozumění je naopak spolehlivý základ pro život.

Naučíte-li se vnímat a okamžitě řešit své počáteční podráždění, a srozumitelně ostatním komunikovat své potřeby, předejdete tak mnohým těžkým krizím a zbytečnému vyhoření ve vztazích.

Přátelská a podporující atmosféra v rodině rozhodně není samozřejmostí. Je potřeba na ní pracovat. Jak na to je předmětem programu moderního stres managementu Šťastná rodina. Sestává ze tří sezení po 1,5 h.

Náš společný záměr pro tato tři setkání:

Rozpoznat zdroje nesouladu a stresu.

Podívat se na způsob komunikace a řešení problémů, odhalit možnosti pro zlepšení.

Osvojit si potřebné nástroje a dovednosti, jak sebe a svou rodinu posunout na novou úroveň porozumění, péče, lásky, komunikace a spolupráce.

1. sezení

  • Jaká je teď atmosféra ve vaší rodině – míra stresu. Proč tomu tak je. Potenciál pro kvalitu vztahů a vzájemného porozumění, daný daty narození jednotlivých členů rodiny. Naučené automatické vzorce chování a jejich důsledky v každodenním životě.
  • Seznámím vás s tabulkou Modern Energy, týkající se souvislostí mezi stresem a energií. Více na toto téma také v článku Zatočte se stresem, udělejte si v sobě pořádek . Podíváme se, kde, na základě zmapovaných problémů, se na této tabulce nacházejí členové vaší rodiny. Toto zrcadlí celková atmosféra v rodině. S tím také souvisí okolnosti, výzvy a překážky, které se vám opakovaně dějí.
  • Položíme základy pro zlepšení vaší stávající situace – bod obratu od stresu k úspěchu.
  • Dostanete tištěné materiály na doma pro hlubší porozumění započatému procesu transformace, osvojení si dovedností z prvního setkání a jejich aplikaci ve svém každodenním životě.

2. sezení

Obsah druhého sezení je totožný jako v případě programu Já a můj život. Více tady – 2. sezení. Jde o osvojení si dovedností, které spouští změny na osobní úrovni, a jsou přínosem pro celek – vztahy, atmosféru a porozumění ve vaší rodině.

V moderním stres managementu člověka, který se vědomě evolučně vyvíjí a pracuje na sobě, nazýváme semínko změny. Je obrovským přínosem pro jakoukoliv komunitu, jejíž je součástí. Čím více takových semínek v dané komunitě – v tomto případě rodina, tím samozřejmě rychlejší a efektivnější posun celé komunity. Tento princip si více rozklíčujeme a přiblížíme v rámci třetího sezení.

3. sezení

  • Na úvod se budeme opět na základě materiálů, které jste dostali na doma, věnovat vašim vlastním zkušenostem, objevům a postřehům z uplynulého týdne. Co se zlepšilo? Co může být ještě lepší?
  • Rozšíříte si možnosti použití a aplikace pozitiv pro svůj život.
  • Budeme pracovat s vaší rodinou jako se samostatným emočně-energetickým systémem. Nebudeme se zabývat jednotlivými členy rodiny, ale celkem. Probereme si zákonitosti, které se v rámci rodiny projevují. A také principy, díky kterým na ni můžete jako na celek působit a tím jej transformovat na vyšší úroveň funkčnosti, harmonie, komunikace a lásky. Skutečně není nutné kohokoliv z rodiny ustavičně za něco obviňovat a vyvíjet na něj tlak ke změně.
  • Stanovíte si konkrétní, vysoce inspirující cíle pro svoji rodinu. Jak by to v ní mělo vypadat, aby se o ni každý z jejích členů mohl opřít, rozvíjet svůj jedinečný potenciál a tím položit základy svého úspěchu ve vnějším světě. Na co si dát pozor – všímavost, a čemu se dál věnovat, aby evoluce ve vaší rodině pokračovala. Budete aplikovat všechny dovednosti, které jste si během těchto tří sezení osvojili.

Doba trvání jednoho sezení: 1,5 h

Cena balíčku – tři sezení: 4 500,- Kč

Po jednom měsíci máte možnost supervize.

Nejdříve jeden měsíc po absolvování tohoto programu máte možnost absolvovat se mnou supervizní setkání. Tady opět vyhodnotíme vaše změny a nově nabyté zkušenosti. Podíváme se, jaké další možnosti se aktuálně otevírají, a co by se dalo posunout ještě dál.

I to, co už se jeví jako dobré, se dá vždy zlepšit a posunout na nový level.

Cena 1,5 h supervize: 1 200 Kč

Máte-li o program Šťastná rodina zájem, zavolejte mi nebo napište. Máte samozřejmě i možnost, zeptat se na cokoliv, co by vás ještě ohledně tohoto programu nebo moderního stres managementu vůbec zajímalo.