Já a můj život – osobní program moderního stres managementu

Díky tomuto programu, na míru vašim aktuálním potřebám, máte šanci se přesunout z místa stresu a opakujících se problémů na místo vnitřní síly, radosti ze života a úspěchu.

Program Já a můj život, sestávající ze tří sezení, vám pomůže odhalit vaše vnitřní zdroje a dary, které tu vždy pro vás byly, a jen čekaly na to, až je konečně začnete používat a žít.

Náš společný záměr pro tato tři setkání:

Odhalit zdroje stresu ve vašem životě a osvojit si dovednosti, jak se osvobozovat z jejich sevření.

Zvýšit míru spokojenosti a radosti a tím položit nutné základy pro úspěch v jakékoliv oblasti svého života.

Zvýšit sebepoznání vlastní hodnoty a potenciálu a otevřít si tak další možnosti vývoje a expanze ve svém životě.

1. sezení

 • Detailně podíváme na to, co aktuálně ve svém životě řešíte, jak reagujete na problémy, a jaké vám to přináší výsledky.
 • Seznámím vás s tabulkou Modern Energy, týkající se souvislostí mezi stresem a energií. Více na toto téma také v článku Zatočte se stresem, udělejte si v sobě pořádek . Podíváme se, kde na základě zmapovaných problémů ve vašem životě se na této tabulce nacházíte – jaká je vaše energetická hladina, na které se převážně pohybujete. S tímto údajem také souvisí okolnosti, výzvy a překážky, které se vám opakovaně dějí.
 • Položíme základy pro zlepšení vaší stávající situace – bod obratu od stresu k úspěchu.
 • Dostanete tištěné materiály na doma pro hlubší porozumění započatému procesu transformace, osvojení si dovedností z prvního setkání a jejich aplikaci ve svém každodenním životě.

2. sezení

 • Na úvod se budeme na základě materiálů, které jste dostali na doma, věnovat vašim vlastním zkušenostem, objevům a postřehům z uplynulého týdne.
 • Naučíte se základy metody Modern Energy Tapping (MET). Základem této metody je, podobně jako u Energy EFT poklep na energetické body na drahách meridiánů. Dochází přitom k úlevě od stresu, zlepšování pocitů a nárůstu energie.
 • Pomocí MET vás naučím, jak pracovat se základními pozitivy pro zvyšování toku energie v těle a tím i okamžité zlepšování pocitů a nárůstu vnitřní síly. Odhalíme díky tomu i vaše osobní pozitiva – ta, která na vás osobně mají mimořádně posilující a podpůrný vliv.
 • Seznámím vás s Aspects modelem osobnosti, a jak tento model využít pro rozvíjení sebepoznání a s tím související sebelásky, sebejistoty.
 • Vše to propojíme s konstatním zlepšováním energetického stavu, ve kterém se převážně nacházíte – více viz tabulka Modern Energy z prvního sezení.
 • Dostanete tištěné materiály, vztahující se k tomuto druhému sezení a doporučení, jak pokračovat doma během následujícího týdne.

3. sezení

 • Na úvod se budeme opět na základě materiálů, které jste dostali na doma, věnovat vašim vlastním zkušenostem, objevům a postřehům z uplynulého týdne. Co se zlepšilo? Co může být ještě lepší?
 • Rozšíříte si možnosti použití a aplikace pozitiv pro svůj život.
 • Posvítíme si na váš život ve vztazích – emočně energetických systémech, ve kterých se pohybujete (partnerský vztah, rodina, pracovní tým apod.) Podíváme se, co je možné z vaší strany udělat pro to, aby tyto vlivy byly pro váš život maximálně podpůrné a posilující.
 • Dozvíte se další možnosti, jak sebe sama ve vztazích dále energetizovat, posílit a tím pokračovat ve zkvalitňování svého života, rozpoznávání a rozšiřování svých možností.
 • Stanovíte si konkrétní, vysoce inspirující cíle pro svůj život. Naučíte se, jak sebe sama kdykoliv podpořit, aby se vám k těmto cílům kráčelo s lehkostí, a nedocházelo ke zbytečným komplikacím a prokrastinaci na trase k jejich naplnění. Budete aplikovat všechny dovednosti, které jste si během těchto tří sezení osvojili. 

Doba trvání jednoho sezení: 1,5 h

Cena balíčku – tři sezení: 4 200,- Kč

Po jednom měsíci máte možnost supervize.

Nejdříve jeden měsíc po absolvování tohoto programu máte možnost absolvovat se mnou supervizní setkání. Tady opět vyhodnotíme vaše změny a nově nabyté zkušenosti. Podíváme se, jaké další možnosti se aktuálně otevírají, a co by se dalo posunout ještě dál.

I to, co už se jeví jako dobré, se dá vždy zlepšit a posunout na nový level. 

Cena 1,5 h supervize: 1 200 Kč

Ať už si to uvědomujeme nebo ne, po celý svůj život se nacházíme v permanentní evoluci. Její tempo si udáváme sami svými postoji k situacím, kterým každodenně čelíme.

Máte-li o osobní program Já a můj život zájem, zavolejte mi nebo napište. Máte samozřejmě i možnost, zeptat se na cokoliv, co by vás ještě ohledně tohoto programu nebo moderního stres managementu vůbec zajímalo.