Já a můj život – osobní program moderního stres managementu

V rámci tohoto programu, na míru vašim aktuálním potřebám, budeme společně pracovat na přesunu z místa stresu na místo úspěchu.

Program Já a můj život, sestává ze tří sezení. Zvýší míru vašeho sebepoznání, pomůže vám rozvinout váš vnitřní potenciál a realizovat jej ve svém životě.

Odstup mezi absolvováním jednotlivých lekcí je minimálně 1 měsíc. Je potřeba nově nabyté dovednosti aplikovat a praktikovat ve svém životě a následně pozorovat změny, které to přináší.

Náš společný záměr pro tato tři setkání:

Odhalit zdroje stresu ve vašem životě a osvojit si dovednosti, jak je eliminovat.

Zvýšit míru spokojenosti a radosti a tím položit nutné základy pro úspěch v jakékoliv oblasti svého života.

Zvýšit sebepoznání vlastní hodnoty a potenciálu a otevřít si tak další možnosti vývoje a expanze ve svém životě.

1. sezení

 • Detailně podíváme na to, co aktuálně ve svém životě řešíte, jak reagujete na problémy, a jaké vám to přináší výsledky.
 • Seznámím vás s tabulkou Modern Energy, týkající se souvislostí mezi stresem a energií. Více na toto téma také v článku Zatočte se stresem, udělejte si v sobě pořádek . Podíváme se, kde na základě zmapovaných problémů ve vašem životě se na této tabulce nacházíte – jaká je vaše energetická hladina, na které se převážně pohybujete. S tímto údajem také souvisí okolnosti, výzvy a překážky, které se vám opakovaně dějí.
 • Položíme základy pro zlepšení vaší stávající situace – bod obratu od stresu k úspěchu.
 • Dostanete tištěné materiály na doma pro hlubší porozumění započatému procesu transformace, osvojení si dovedností z prvního setkání a jejich aplikaci ve svém každodenním životě.

2. sezení

 • Na úvod se budeme na základě materiálů, které jste dostali na doma, věnovat vašim vlastním zkušenostem, objevům a postřehům z uplynulého týdne.
 • Naučíte se základy metody Modern Energy Tapping (MET). Základem této metody je, podobně jako u Energy EFT poklep na energetické body na drahách meridiánů. Dochází přitom k úlevě od stresu, zlepšování pocitů a nárůstu energie.
 • Pomocí MET vás naučím, jak pracovat se základními pozitivy pro zvyšování toku energie v těle a tím i okamžité zlepšování pocitů a nárůstu vnitřní síly. Odhalíme díky tomu i vaše osobní pozitiva – ta, která na vás osobně mají mimořádně posilující a podpůrný vliv.
 • Seznámím vás s Aspects modelem osobnosti, a jak tento model využít pro rozvíjení sebepoznání a s tím související sebelásky, sebejistoty.
 • Vše to propojíme s konstatním zlepšováním energetického stavu, ve kterém se převážně nacházíte – více viz tabulka Modern Energy z prvního sezení.
 • Dostanete tištěné materiály, vztahující se k tomuto druhému sezení a doporučení, jak pokračovat doma během následujícího týdne.

3. sezení

 • Na úvod se budeme opět na základě materiálů, které jste dostali na doma, věnovat vašim vlastním zkušenostem, objevům a postřehům z uplynulého týdne. Co se zlepšilo? Co může být ještě lepší?
 • Rozšíříte si možnosti použití a aplikace pozitiv pro svůj život.
 • Posvítíme si na váš život ve vztazích – emočně energetických systémech, ve kterých se pohybujete (partnerský vztah, rodina, pracovní tým apod.) Podíváme se, co je možné z vaší strany udělat pro to, aby tyto vlivy byly pro váš život maximálně podpůrné a posilující.
 • Dozvíte se další možnosti, jak sebe sama ve vztazích dále energetizovat, posílit a tím pokračovat ve zkvalitňování svého života, rozpoznávání a rozšiřování svých možností.
 • Stanovíte si konkrétní, vysoce inspirující cíle pro svůj život. Naučíte se, jak sebe sama kdykoliv podpořit, aby se vám k těmto cílům kráčelo s lehkostí, a nedocházelo ke zbytečným komplikacím a prokrastinaci na trase k jejich naplnění. Budete aplikovat všechny dovednosti, které jste si během těchto tří sezení osvojili. 

Po jednom měsíci máte možnost supervize.

Nejdříve jeden měsíc po absolvování tohoto programu máte možnost absolvovat se mnou supervizní setkání. Tady opět vyhodnotíme vaše změny a podíváme se, jaké další možnosti se aktuálně otevírají, a co by se dalo posunout ještě dál.

I to, co už se jeví jako dobré, se dá vždy zlepšit a posunout na nový level. 

Ať už si to uvědomujeme nebo ne, po celý svůj život se nacházíme v permanentní evoluci. Její tempo si udáváme sami svými postoji k situacím, kterým každodenně čelíme.