Kdy si s EFT svépomocí prostě nevystačíme?

Silvia Hartmann: Kdy byste měli vyměnit svépomoc za spolupráci s jinou osobou, která má trénink v pokročilém moderním Energy EFT?

Pixmac000075332925_dvakvety

Zde jsou 4 ukázky situací, kdy potřebujete mít po svém boku profesionálního EFT Master praktika.

Jedna osoba z EFT skupiny ode mě požadovala tipy, co dělat s problémem souvisejícím s operací a anestézií, které před pár lety byla nucena podstoupit.

Řekla jsem jí:

„Konzultovala bych to s dobrým Energy EFT Master praktikem, tak abys měla po svém boku člověka, který tě podpoří, a se kterým můžeš pohovořit o tom, co se stalo a kdy a jak uvolnit emoční/energetické blokády z té doby.“

S problémem jako je tento, je to právě mnohem snazší a lepší, nežli provádět ekvivalent domácího zubaření a řešit takové téma svépomocí – obzvlášť když je zde zahrnuta oblast nevědomí, jako v tomto příkladu. Prosím, s něčím takovým si nechejte pomoci, i když by se jednalo jenom o jedno sezení, aby vás nastartovalo správným směrem.

EFT je báječný nástroj pro sebeošetřování, ale existují časy a místa, kdy zajistit si pomoc od EFT Master praktika je ta nejlepší volba.

 

Kdy byste se měli vzdát svépomoci a raději pracovat s jinou osobou, která má trénink v pokročilém EFT?

 

Uvedu pár bodů na uváženou.

 

  1. Pokud si přesně nevzpomínáte nebo vám není jasné, co se přesně stalo, a pouze víte, že se něco stalo, a „svět od toho okamžiku přestal být stejný jako předtím“, potřebujete jinou osobu, aby vám kladla ty správné otázky, jinak se budete motat v kruzích po dlouhý čas.

Obzvlášť pokud se u vás objevují divné symptomy v chování, které vám komplikují život každý den, měli byste se vzchopit a bez odkladu vyhledat odbornou pomoc co nejdříve.

  1. Pokud jste v minulosti absolvovali hodně terapie, která stavěla na povídání, ovšem vaše záležitost se nejspíše díky tomu stala ještě více zmatenou a máte v ní zmatek doteď. Hodně různých názorů, myšlenek, představ – to všechno je teď jenom nepořádek a ten potřebuje být roztříděný do logického pořadí a posloupnosti, aby se s tímto materiálem dalo pracovat a EFT to mohlo důkladně ošetřit.

Také v tomto případě je jiná osoba podstatná, aby vám pomohla objevit logický sled, a udržela vás ve správném směru, aby veškeré problémy mohly být vyřešeny skutečně správně.

  1. Témata, která mají extrémně silný emocionální obsah – věci, které vás děsí, když na ně jenom pomyslíte.

Nejsme stvořeni tak, abychom fungovali v osamění – jsme původem společenští savci, pro které je přirozeností pracovat, žít a hrát si společně. Vzájemnou pomocí se stáváme silnějšími.

Existují prostě místa – ve vaší mysli, ve vašich vzpomínkách, kam se rozhodně nemůžete vydat sami.

Toto vůbec není známka slabosti. Je správné a přirozené zajistit si pomoc, potřebujete-li navštívit „temná místa“.

Mít po svém boku člověka, který ví, jak vás zbavit stresu, jak vás udržet v klidu, stabilní a dýchající zhluboka, je absolutně správná věc!

  1. Věci, které nedokážete vyřešit sami.

Toto je velké téma a platí na všechno a zahrnuje záležitosti, na které si svépomocí ťukáte pořád dokola, a ony se neřeší, vrací se vám zpět a neprojevuje se u nich žádná známka zlepšení.

Dvě hlavy jsou lepší než jedna a my častokrát kvůli stromům nevidíme les.

Častokrát je okamžitě jasné, o jaký problém vlastně jde – každému, kromě dotyčné osoby, která tento problém má. Nachází se přímo uvnitř něj, a proto je jím zaslepená. To je skutečná nevýhoda svépomoci.

 

Toto jsou čtyři top okolnosti, kdy vám může sezení se zkušeným Energy EFT Master praktikem skutečně pomoci, a kdy se s ní svépomoc nedá srovnávat.

Dovolte mi, abych to ještě jednou zopakovala – mít po boku někoho, kdo vám bude asistovat, není známka selhání. Je to projev zdravého rozumu.

(Jenom se zeptejte ženy toho muže, který se domníval, že najmout si elektrikáře by bylo vyhazování peněz, a který se pokusil udělat si elektrické rozvody v domě sám…)

Také, a nedokážu to dostatečně vysoce zdůraznit, moderní Energy EFT není terapie založená na povídání.

Nemusíte mluvit o svých pocitech vůči svému otci nebo znovu oživovat jakýkoliv horor vůbec.

Profesionální EFT Master praktici mají k dispozici rozsáhlou škálu metod a technik, které jsou všechny stvořeny k tomu, aby proces léčení a změny probíhal snadno, jemně a nakonec byl báječně prospěšný.

Nemusíte narážet hlavou do zdi, budete ošetřeni jemně, s láskou a naučíte se mnoho zajímavých a užitečných věcí, které jste nevěděli – o EFT, o sobě, a jakým skutečně obdivuhodným nástrojem transformace se Energy EFT může stát, pokud je používáno správně.

Moderní Energy EFT nemá nic společného s trýznivými, archaickými psychologickými ošetřeními staré doby. Je nástrojem pro uvolnění mentální, emocionální a spirituální bolesti a pro opětovné získání síly, radosti v životě a rozvíjení nových možností pro vás a pro ty, které milujete.

Doporučuji vám, abyste své vlastní osobní štěstí udělali svým cílem. A pokud potřebujete pomoc, prosím jděte a obstarejte si ji pro sebe ještě dnes.

 

S přáním všeho nejlepšího a požehnáním,

 

Silvia Hartmann

Prosinec 2014

 

Převzato z http://energyeft.com , originál článku najdete zde

Překlad © Mgr. Martina Konečná, www.energyeft.cz  

 

 

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.