Jak se nenechat zmanipulovat

Navenek se tváří jako vaši přátelé. Uvnitř jsou to ale predátoři, kteří s vámi hrají svou vlastní hru. Hru, ve které vyhrává jen jeden. A je jim jedno, jak vám je, a jak vám bude, když na jejich hru přistoupíte.

Dnešní doba manipulátorům všeho druhu, bohužel, nahrává. Ve společnosti je tolik strachu a paniky, ze všech možných strašáků, že je velmi snadné sednout na lep a chytnout se stébla, které vede do pekla.

Rozhodujete se pak nikoliv na základě své vlastní vůle, ale na základě tlaku zvenčí. Výsledek takových rozhodnutí není v souladu s vašimi zájmy, nemá pro vás žádný prospěch, a v konečném důsledku pro vás znamená jenom trápení a zhoršení životních okolností.

Základní obrana před manipulací

Základní obranou před manipulacemi všeho druhu je SEBEPOZNÁNÍ. Jste-li si vědomi, jak svých silných, tak i svých slabých stránek, jste mnohem méně napadnutelní.

Znát a ustavičně rozvíjet své silné stránky je skvělá strategie pro uplatnění se v profesním životě.

Znát své slabé stránky, uznat je jako svou součást a zůstávat s nimi ve spojení, je ta nejlepší prevence před manipulací. Z jednoho prostého důvodu: To, o čem víte, a jste s tím ve spojení, se vám daří kontrolovat svou vědomou myslí. To, o čem nevíte nebo nechcete vědět, vás v nestřežený okamžik zasáhne a dostane přesně tam, kde nakonec nechcete být!

Manipulátoři vynikají schopností přesně vystihnout, co na vás platí. Využívají vašich „nezvědomnělých“ slabých stránek pro svůj prospěch.

Co nahrává manipulacím

Jsou to situace, které vás stresují, jakmile si na ně vzpomenete nebo si je představíte. Strach, panika, úzkost, nejistota, pochybnosti, ale také nenaplněné touhy. Jakmile se vás zmocní stres a začne narůstat, ztrácíte současně i schopnost jasně uvažovat, logicky vyhodnocovat a tomu odpovídá vaše rozhodování.

Nikdy, opravdu nikdy se nerozhodujte pod tlakem a ve stresu!Jinak snadno podlehnete vábení prohnaného manipulátora. Jakmile jsou ve hře jenom emoce a myšlenky typu „Tohle je pro mě nezbytné!“ nebo „Tohle musím mít!“ jste lapeni v iluzi o nezbytnosti nabízeného a protistrana má vyhráno.

Pokud se takto necháte zmanipulovat, cítíte se mizerně, hloupě a podvedeni. Máte z takového rozhodnutí špatný pocit. A v konečném důsledku máte špatný pocit také ze sebe: „Jak jsem mohla být tak blbá!“

Jste-li v pohodě a bez stresu, jste také schopni jasně uvažovat. Vaše rozhodnutí má v tomto případě zcela jinou kvalitu.  Sami si nezávisle vyhodnotíte, zda je uvedená nabídka pro vás, a využijete ji nebo ne.

Rozhodnete-li se pro něco, co je pro vás prospěšné, a jakkoliv vám pomůže nebo vás posune, vede to vždy ke šťastnějším životním okolnostem, nárůstu energie a dobrým pocitům. Uvnitř sebe cítíte a víte, že jste obohatili svůj život a rozhodli se pro správnou věc.

Kdo vám nejvíce ubližuje

Jste to vy sami. A to tehdy, dovolíte-li, aby se z vás stala oběť vnějších okolností. Vaše míra uvědomění a schopnost kontroly vlastních emocí a myšlenek jsou rozhodující pro to, jak se situace nakonec vyvine. Zda z ní vyjdete jako vítězové nebo jako poražení.

Je tedy esenciálně důležité pracovat na sebe-poznání a rozvíjet si sebe-vědomí v rozličných životních situacích.

Odpuštění všem manipulátorům

Komu potřebujete odpustit? Lidem ve svém životě, kteří s vámi manipulovali? Ti už ani netuší, co vám kdy provedli, přestože vy si lekci ze setkání s nimi v sobě nesete jako svou největší křivdu klidně i desítky let nebo celý život.

Kdo má problém? Kdo má emoce křivdy, zneužití a oklamání? A zase jsme u sebe – u práce s vlastním stresem a vlastními emocemi. To je to, co potřebujete naléhavě uvolnit, abyste mohli s větší lehkostí pokračovat dál na své osobní stezce evoluce a plnění si svých snů o naplněném a šťastném životě.

Pracujte na sobě. Na emocích, co ve vás tyto zátěžové situace vyvolaly. Uvolněte je ze své energetiky. Jedině to přináší úlevu a osvobození a také odhalí dar, který vám dosud díky nánosu stresu a bolesti zůstával skrytý. Dokonce vás možná ani nenapadlo, že by nepříjemné a bolestné situace mohly nějaký dar obsahovat!

Závěr

Každý z nás je jedinečný.  Naším posláním je poznávat svůj potenciál a maximálně ho rozvíjet.

Poznáváním a rozvíjením svých silných stránek se stáváte úspěšnější a také šťastnější. Zlepšujete to, co vám už tak jako tak s lehkostí jde a jakoby samo od sebe.

Poznáním a udržováním spojení se svými slabými stránkami se stáváte odolnější, a také více pravdiví. Jste toho schopni, jakmile jste své slabé stránky přijali a uznali je jako součást svého lidství. Tehdy přestává být tak snadné zmást vás, zmanipulovat a svést vás z vaší cesty.

Tímto postojem k sobě a své existenci ve světe rozvíjíte a obdarováváte nejen sebe, ale i celek. Dává to velký smysl. V dnešní době jsme ještě velmi málo schopni si uvědomit a procítit, že jako lidstvo jsme jednotný organismus. Cokoliv bolí druhého, odrazí se nakonec i na nás samotných.

Tím, že jste na cestě stát se nejlepším vyjádřením sebe sama, stáváte se živoucí podporou a inspirací také pro ostatní.

Zůstávejte ve střehu, aby vás nestrhávala ke dnu panika současné bláznivé a vystresované společnosti. Buďte ve spojení se sebou, a rozvíjejte si dovednost nalézt cestu ven z jakéhokoliv labyrintu. Jestliže 95 % lidí podlehlo záměrně vytvářenému stresu ve společnosti a zhlouplo, nepotřebujete být mezi nimi.

Nenechte si ukrást už ani jeden den!  Žádný se nebude opakovat.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.