Jak přestat otálet

Začíná rok 2018. Vstupujeme do nového období, obvykle vyzbrojeni novoročními předsevzetími. Jsou pro vás nakonec zdrojem rozvoje nebo frustrace?

 

 

Když se vám daří svá předsevzetí naplňovat, vaše sebedůvěra a touha pokračovat narůstá. V opačném případě se vás zmocňuje frustrace, pochybnosti a narůstá nechuť jakkoliv se pohnout vpřed. Historie každoročního osobního zoufalství se opakuje: „Stejně to nemá smysl!“ „Stejně to nakonec dopadne jako vždycky!“

 

Má to smysl a má to cenu! Jen je potřeba v sobě rozpoznat a zviditelnit si skrytého vnitřního nepřítele, který je hlavní brzdou našeho osobního pokroku a rozvoje.

 

Proč se častokrát v životě soustřeďujeme na úplně jiné věci, než na to, co je pro nás osobně nejvíce důležité a podstatné?

Ráno vstanete s vědomím, co vše za ten den stihnete, a uděláte, večer zjistíte, že jste tento jedinečný a neopakovatelný den promrhali blbostmi všeho druhu. Je nepříjemné to cítit, je nepříjemné si takové pocity vláčet sebou do dalších dnů.

Vědomá mysl rozhodně chce, vyvíjí úsilí, ale nevědomí se brání a chrání. Pokud se toto děje krátkodobě, daří se nám občas vyhrát. Za cenu značného energetického vyčerpání. Takovéto náročné výhry jenom vedou k utvrzování přesvědčení, že život je samý boj a překážka. Pokud se toto děje dlouhodobě, je ztráta energie a vitální síly tak značná, že to lidé nakonec vzdávají, a prohrávají sebe a svůj život.

 

Proč to nejde vždycky snadno a lehce? Už jste to také někdy zažili? Vše se děje snadno a lehce, věci se daří, jako by vám život sám podával ruce. Toto je možné a reálné, nacházíme-li se ve flow – ve stavu bytí, kdy jsme v souladu a souznění se sebou i s okolnostmi, situacemi a lidmi z vnějšího prostředí.

 

Většinou nás od žádoucích a smysluplných aktivit brzdí a odklání nevědomý vnitřní odpor. Způsobuje, že nakonec naše každodenní chování a konání nedává smysl s tím, co toužíme ve svém životě uskutečňovat, kam se potřebujeme pohnout. „Ještě udělám to a tohle a pak se teprve pustím do svého projektu.“ Pokud to takhle jde den za dnem, je zaděláno na permanentní neúspěch.

 

Další zákeřnost spočívá v tom, že pokud se převážně věnujeme méně podstatným věcem, než tomu pro nás osobně nejpodstatnějšímu, narůstá tím uměle důležitost toho, co ustavičně odsouváme – toho pro nás nejpodstatnějšího. Toto dráždí rovnovážné síly vesmíru a vyvolává jejich protitlak.  Ve vesmíru je vše stejně důležité. Neexistuje nic, co by bylo důležitější, než něco jiného. Společně s navyšující se „důležitostí něčeho“ a touhou a nicneděláním současně, se snižuje naše šance to, pro nás osobně,  žádoucí a vytoužené získat. Zůstali jsme u prázdného snění a jenom chceme a nekonáme. Konáním a praktickou realizací svých tužeb naopak vzniklou nadměrnou důležitost rozpouštíme v procesu a cesta k žádoucí manifestaci ve fyzické realitě je otevřená.

Jestliže vykročíme směrem ke svému přání a konáme, stává se ze zbožného přání realizovaný záměr. Tímto aktivním konáním se důležitost rozpouští a naše přání je splnitelné právě proto, že se změnilo na záměr.

 

Mám pro vás několik tipů, jak zdolat vnitřní odpor a začít konat v souladu se svými přáními a prioritami:

 

  1. Dejte uznání všem emocím a pocitům ohledně svého přání – nevědomému odporu, potlačeným a nevyjádřeným obavám, nejistotě, zda na to mám, strachům všeho druhu apod. Jsou zdrojem prokrastinace a udržují vás v ustrnulém nekonání.

 

  1. Buďte si stále vědomi, že nikdy na nic není pozdě, a můžu s tím začít teď hned. Teď hned udělám první krok. Začít nově a jinak lze kdykoliv. Není potřeba s tím čekat, až začne nový rok, až… až…

 

  1. Vědomě snižte důležitost toho, co si přejete. Ve smyslu: „Jsem připravená na nejhorší a maximálně otevřená tomu nejlepšímu, co se může stát.“ „Může se stát cokoliv, já uznávám všechny možnosti a vybírám si právě tuto variantu situace.“ Tady si dosaďte pro vás osobně žádoucí výsledek. Jde o to uvolnit své lpění. Může to tak být, ale i nemusí. Tím dáváte vesmíru na výběr a je větší šance, že vám vyjde vstříc. Důležitost byla vědomě snížena, rovnovážné síly vesmíru se zklidnily, už nemají důvod zasahovat proti vám. Jiní autoři tomuto vesmírnému principu říkají také „boření idealizací“. Stane-li se pro vás něco „smrtelně“ důležité, nedostanete to. Přestaňte se domnívat, že se zboří svět, jestliže se vám vaše přání co nejdříve nesplní, a šance pro jeho splnění tady okamžitě je.

 

  1. Diapozitiv žádoucího výsledku: Vykreslete si, prožijte a všemi smysly prociťte pro sebe žádoucí variantu výsledné situace do všech podrobností. Ochutnejte ji všemi smysly. Jako by se toto už stalo a vy se k tomu v živoucí vzpomínce jenom vracíte. Čím silnější emoční prožitek, tím lépe:  „Toto nebo dokonce ještě něco lepšího se pro mě teď uskutečňuje.“

 

  1. Důvěřujte procesu. Důvěřujte životu. Nechejte se vést, sledujte znamení na cestě. Diapozitiv je jako natažený červený koberec do vaší žádoucí manifestované fyzické reality. Než se dostanete tam, kam potřebujete, projdete rozmanitými zkušenostmi, vždy se s maximální pozorností soustřeďujte na tu vývojovou etapu, ve které se právě nacházíte. Toto je na téma: „Kým se potřebuji stát, abych zažívala právě takový úspěch.“ Život ví, vede správným směrem a podporuje v naplnění, jen tomu naše omezené lidské chápání nemusí vždy správně rozumět. Dovolte si jakoukoliv změnu scénáře, říkejte ANO situacím, kterým na cestě čelíte.

 

  1. Začněte konat a realizujte svůj záměr. Vykročte. Jakkoliv. A znovu. Aspoň malý krůček. A další. Kdykoliv naroste stres a začnete mít tendenci své aktivity prokrastinovat, zastavte se a zpracujte si téma: vnitřní odpor, obavy a strachy. Stud. Vinu. Prostě cokoliv, co si ve svém nitru pro sebe objevíte, a co se vás snaží na vaší cestě zastavit. Pozor na obhajoby a výmluvy. Můžete s nimi ztratit zbytečně mnoho času. Není to o vnějších nepříznivých okolnostech, ale o vás.

 

  1. Využijte pozitivního EFT, najděte si pro sebe vhodná pozitiva. Jedna věc je rozpustit blokády, co mi brání v realizaci záměru, druhá věc je správně se podpořit, nabít se pozitivní energií a navýšit tak svůj energetický potenciál a možnosti. Toto není o nějakém skladování si energie v sobě, ale o umožnění volné energii, aby maximálně proudila skrze vaše tělo. Ve své podstatě jsme každý z nás proud. Buď životu umožňujeme, aby skrze nás protékal, nebo se mu bráníme štíty a jsme s ním v ustavičném boji. Jestliže volná energie proudí skrze vás maximální měrou a maximální rychlostí, tehdy jste nejvíce výkonní, živoucí, moudří, láskyplní, konáte správná rozhodnutí apod. Vhodné otázky pro nalezení vašich osobních pozitiv pro konkrétní situaci: „Co teď potřebuji, abych udělala tento první krok?“ „Co potřebuji, abych se cítila v této, zatím pro mě nepříjemné situaci úplně skvěle?“ „Co mi vlastně chybí, abych tuto výzvu fakt dala?“ Odpovědi, které přijdou, si klasicky naťukejte na body na meridiánech a prociťujte přitom maximálně energii za slovy. Pozitiva samozřejmě vyslovujte nahlas. Má to větší grády.

 

  1. Staňte se kvalitním pozorovatelem svého života. Pozorně sledujte, co se vám v něm děje. Co se vám už daří, a co ještě ne. Všímejte si i sebenepatrnějších změn. V případě nezdaru, okamžitě rozklíčujte téma. Nenechte se jím nahlodat. Je to jen zkušenost, předcházející výhře. Svá pozorování si můžete i psát do tvůrčího deníku. Pomůže vám to odhalit, které strategie vám osobně fungují nejlépe, co potřebujete vy osobně, aby se vám na cestě dařilo, a bez větších překážek nebo problémů jste se posouvali k cíli.

 

Přeji vám hodně zdaru na cestě v realizaci toho, co toužíte žít a uskutečňovat. A také radosti. To vše je nakonec jen božská hra ve vymezeném prostoru a čase. A o vyšším levelu rozhoduje vaše uvědomění a výběr správných strategií.

 

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.