EFT aplikované na bolest po odoperování rakoviny

 

Překlad článku mojí anglické EFT – kolegyně Denise Jacques. Popisuje v něm svou zkušenost s pacientem léčícím se na rakovinu.

The blue sky and sun beams shining through cloudsJoseph se na mě obrátil, aby zjistil, zda by mu EFT mohlo pomoci s oslabením a sklíčeností po odoperování rakovinového nádoru před 4 měsíci. Od té doby zjistil, že se mu objevily sekundární tumory v játrech.

Joseph je můj klient delší dobu. EFT pro sebe využívá, protože mu velmi pomáhá, ale ještě nikdy se mnou nepracoval na fyzické bolesti. Joseph až do svých 50 let neměl žádné vážnější zdravotní problémy, kromě toho, že před 5 měsíci zežloutl. Přestože celou situaci snášel extrémně dobře, byla to pro něj šokující zkušenost a musel současně podstoupit chemoterapii.

Než jsme se pustili do ťukání, nejdříve jsem mu vysvětlila, jak může energetické tělo reagovat na šokující zprávu ohledně život ohrožujícího onemocnění a následnou operaci. A také to, že přestože je jeho bolest bezpochyby fyzická a pochází z velké, stále ještě se hojící jizvy nad jeho žaludkem, je vysoce pravděpodobné, že její součástí je také psychosomatická bolest, a její intenzita závisí na tom, jak dobře dokáže Joseph s energií pracovat, uvolnit ji a uvést do proudu. Toto by mohlo velmi dobře redukovat úroveň jeho bolesti. Měl okamžitě chuť to vyzkoušet.

Jako startovací EFT kolo jsme s Josephem zvolili „relaxace“, aby se mohl více uvolnit. Poté jsme se podívali na stupnici SJP (stupnice subjektivních jednotek prožitku), aby si Joseph určil míru a rozsah bolesti a její vliv na něj. Na stupnici od -10 do +10 byl na -5. Zeptala jsem se ho, jak by popsal svou bolest a pro ťukání jsme použili jeho vlastní slova: „Tato opravdu velmi nepříjemná bolest v oblasti mého žaludku.“

Po tomto kole jsem se zeptala Josepha, zda se jeho prožívání bolesti změnilo, a on mi řekl, že vzhledem k tumorům v jeho játrech v té samé oblasti, se trochu obává, že ta bolest nesouvisí jenom s hojící se jizvou. Bylo velmi pozitivní, že Joseph uznal tento velmi důležitý aspekt, jak se cítí ohledně bolesti a ťukali jsme druhé EFT kolo: „Ta bolest se stále drží a děsí mě.“ Joseph během celého kola neustále zíval a já měla silný pocit, že se uvolňuje něco velmi důležitého. Když poté hodnotil svou bolest, zjistil, že se přestal bát toho, že bolest je něco jiného, než jizva. Vnímal jako úžasné, že se dokázal úplně zbavit této své obavy, a sice pouhým jediným EFT kolem. Pokračovali jsme ťukáním na „Ta bolest se stále drží a trvá“.

Joseph řekl, že jeho žaludek je nyní mnohem více v pohodě a na SJP se posunul směrem nahoru k nule, což bylo velmi pozitivní.

Poté jsme se zaměřili na to, aby Josephova energie proudila silněji a revitalizovala jeho tělo. Ťukali jsme dvě kola na „moje bolest odplouvá pryč“ a na „všechna moje bolest je nyní úplně pryč“. Joseph se cítil velmi příjemně, všiml si, že začal lépe dýchat, a oblast kolem jizvy jej obtěžovala mnohem méně. Vysvětlila jsem mu techniku Osvobozující kouzlo a Joseph si vybral formulaci „Všechna moje zbývající bolesti, nyní tě nechávám odejít. Roztaj a proudi, roztaj a proudi.“.

Když Joseph zhodnotil a prozkoumal své tělo po tomto kole, řekl, že nyní by chtěl nechat odejít napětí a strach. Vyjádřil se, že si nechtěl přiznat, že se rakoviny bojí, ale samozřejmě, že tam ten strach byl, a nyní by se ho rád zbavil. Pochválila jsem ho, protože abychom se mohli zbavit nežádoucích emocí, musíme si je nejdříve přiznat. Bylo by to velmi obtížné, pokud by si Joseph tento naprosto přirozený strach nedokázal přiznat a pocítit jej.

Během tohoto kola začal Joseph zívat a kýchat a já opět vnímala, jak se něco dalo do proudu. Josephova tvář a držení těla působily velmi uvolněně a začal se usmívat. Potom jsme se zaměřili na proudící hojivou energii a udělali jedno kolo na „proud zlatého hojivého světla“. Oba jsme cítili, jak zlaté světlo proudí skrze naše tělo a byla to velmi příjemná zkušenost. Nyní bylo potřeba napít se hodně vody, aby v těle pomohla energii v pohybu, a ťukali jsme na „magický elixír zdraví proudí skrze mé tělo“.

Výraz Josephovy tváře se opět změnil a řekl, že nejenom pociťuje nesrovnatelně menší bolest, ale také se cítí naplněný světlem a mnohem více optimistický ohledně své budoucnosti. Jeho finální hodnota na SJP byla +5, což bylo vysoce pozitivní. Domluvili jsme se spolu na další schůzce, abychom pokračovali v práci na jeho bolesti, a zda bychom dokázali, aby jeho energie proudila dokonce ještě silněji. Josephovi se velmi líbila myšlenka zapracovat na posílení imunitního systému a přesvědčení o jeho schopnosti se úplně vyléčit. Uvědomoval si, že i ti nejortodoxnější lékaři uznávají výhody pozitivního myšlení.

Joseph cvičil, jak jen byl schopen, což bylo velmi pozitivní, a doporučila jsem mu také, aby si vyhledal specialistu ohledně správné diety a doplňků, aby se mohl cítit bezpečně ohledně použití chemoterapie. To vše podpoří ještě pití velkého množství vody, aby detoxikoval svůj systém a pomáhal energii v pohybu.

Než Joseph odešel, diskutovali jsme ještě o relaxačních technikách a technikách na redukci bolesti, které by mohl pravidelně každý den používat. Věnovala jsem mu zápisník, aby si zaznamenával své zkušenosti. Když jsem s Josephem hovořila následující den, informoval mě, že byl schopen jít spát bez obvyklých utišujících léků na bolest a jeho pociťování bolesti zůstávalo na mnohem nižší úrovni, než před naším sezením.

 

Druhé EFT sezení

Druhou schůzku s Josephem jsme zahájili diskuzí ohledně jeho pokroku se cvičeními. Sdělil mi, že vždycky poté co si ťukal, zažil na určitou dobu úlevu od bolesti, a cítil se na toto téma velmi pozitivně. Když teď testoval své SJP skóre ohledně současné úrovně bolesti, nacházel se na -3, což bylo méně než při našem prvním setkání.

Úvodní kolo jsme ťukali na „moje bolest“. Poté  jsem se  Josepha zeptala, zda by chtěl své bolesti něco říct. Zamyslel se a použil formulaci „všechna moje bolesti a její příčiny, prosím, odejděte“. Pro Josepha to bylo velmi posilující kolo a cítil se relaxovaný.

Poté jsem požádala Josepha, aby popsal svou bolest, a on mi odpověděl, že je „stísňující, nepohodlná a trochu ostrá“. Povzbudila jsem ho, aby byl o něco více specifický na téma ostrosti bolesti. Řekl, že jeho bolest je ostrá jako „špičatá tyč“. Toto jsem vnímala jako velmi významné: Sama jsem měla silný vjem, jako by do mě někdo strkal ostrou tyčí do břicha. Tento vjem souvisel s mou energetickou empatií pro Josephovu bolest. Nebylo to pro mě v žádném případě nijak alarmující. Naopak, byla jsem ještě více motivovaná pomoci Josephovi uvolnit tento aspekt jeho bolesti ven z jeho energetického systému.

Diskutovala jsem s Josephem o tom, že by mohl ostrou tyč nahradit něčím příjemnějším. Vyjádřil se, že by raději v břiše cítil příjemné teplo, hebkost a pohodlí. Na mou otázku: „Teplo, hebkost a pohodlí jako co?“, Joseph odpověděl: „Jako deka.“ Nyní jsme ťukali jedno EFT kolo na: „Oblast jizvy je teplá, hebká a pohodlná jako deka.“  Potom jsem ho požádala, aby si na oblast jizvy položil své léčivé ruce a vizualizoval si tam teplou, hebkou a pohodlnou deku a jak pod ní bolest odplouvá pryč. Když odplynula skrze chodidla jeho nohou (a mých) a Joseph byl akorát tak na usnutí, přesunuli jsme se na srdce a poté ťukali jedno EFT kolo na „pod touto dekou, moje bolest doplouvá pryč“.

V tomto okamžiku jsme oba prožívali pulzování energie a z Josephovy tváře zmizely napjaté a strnulé linie. Ťukali jsme další EFT kolo na „pod touto dekou jsem v teple a bezpečí; moje bolest a rakovina odešly a jsem znovuzrozený“. Zeptala jsem se Josepha, jak se cítí a on mi sdělil, že se cítí mnohem mnohem lépe než předtím; v celém těle cítil brnění a mravenčení a jeho bolest úplně zmizela. Když se Joseph podíval na stupnici SJP, ohodnotil se za +10.

Pochválila jsem ho. Vedl si opravdu dobře. Byla jsem připravená na mnohem delší sezení. Když jsem se ho zeptala, co by dělal, pokud by se bolest vrátila, odpověděl: „Přikryju se svojí dekou.“ Z diskuze vyplynulo, že jeho deka má zelenou barvu, stejně jako ta na posteli, kterou sdílí se svou partnerkou. Říkal, že miluje myšlenku cítit se v teple a bezpečí, jako se tam vždy cítil.

Dohodli jsme se na strategiích, které bude doma používat – posilování energetického srdce a ráno a večer si ťukat: „Pod touto dekou jsem v teple a bezpečí; tak moc v teple a bezpečí. Moje bolest a rakovina odešly a jsem znovuzrozený.“ Jindy si měl přes sebe přehodit svou energetickou deku a dělat jakékoliv variace na předchozí. Dala jsem mu stupnici SJP, aby se mohl testovat a zkoušel si ťukat tak dlouho, dokud nedosáhne +10.

 

Denise Jacques 16/04/12

 Převzato z http://energyeft.com 

Překlad © Mgr. Martina Konečná, www.energyeft.cz  

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.