Co je pozitivní EFT?

V pozitivním EFT pracujeme výhradně s tím, co v životě milujeme, co nás okamžitě nadchne, inspiruje a naplní energií. Protože o energii, zdroj naší vitality a síly tady jde především! Jste-li bez energie, nejste ani schopni ráno vstát z postele, natož uskutečnit nějaký svůj sen.

 

044091990-bright-sun V případě pozitivního EFT se nejedná se o žádnou psychoterapii, jejíž součástí je nepříjemný návrat do starých a již dávno omšelých traumat. Tento po staletí psychologií pěstovaný postoj ustavičného „vrtání se v traumatech“ a psycho-analýz bez konce, nám vsugeroval myšlenku, že dokud si nevyřešíme všechna svá traumata, nemůžeme být šťastní.

 

 

Naše regenerační a sebeléčivé schopnosti se nacházejí na přesně opačném pólu, nežli traumata!

 

V současné době, díky rychle se rozvíjející moderní energetické práci s emocemi, je jasné, že tvrdit něco takového je omyl! S nárůstem energie, vitality a pocitů radosti se úměrně tomu zvyšují i naše regenerační a sebeléčivé schopnosti. Umíme se „opravit“, jak psychicky, tak i fyzicky, ale potřebujeme si pro tento účel vytvořit ve svých systémech mysl-tělo-duch (energie) vhodné podmínky.

Hledáte-li a upíráte-li svou pozornost na to, co vás posílí a potěší vaše srdce, najdete to. Pokud vás ale až příliš fascinuje minulost a „jedete“ po traumatech, vždycky nějaké další trauma zaručeně najdete. Takhle v tom můžete pokračovat celý život, ale šťastní nebudete vlastně nikdy.

 

Vraťme se teď raději k pozitivnímu EFT. Vezmeme-li si na pomoc naši známou SUE Scale (stupnice SJP – subjektivních jednotek prožitku), týká se pozitivní EFT výhradně pravé strany stupnice, kde je naším záměrem energii navyšovat na maximum, což je aktuální +10 pro určitý energetický systém. Je to příjemné, posilující, energetizující, uzdravující a vede to k rozvoji našeho plného potenciálu.

 

SUE-EFT-Kids-web

 

Pozitivní EFT je velmi jednoduché a bezpečné. Zaměřuje se výhradně na to, co je teď, a na budoucnost.

Pozitivní energetické formy jako např. LÁSKA, ÚSPĚCH, ZDRAVÍ, SÍLA, RADOST, generují silné pozitivní emoce. Záleží, co funguje právě na vás osobně. Po určitých typech energie každý z nás přímo hladoví, a pokud si takové pozitivum pro sebe objevíte a naťukáte, dějí se s vámi doslova zázraky! Podobně jako když vyprahlou a vysušenou krajinu konečně smáčí vydatný déšť a ona může konečně rozkvést a ukázat se světu ve své plné kráse květů, vůní a zeleně všech odstínů…

Přínos a příležitost pozitivního EFT spočívá právě v tom, že si sami pro sebe objevíme, s pomocí čeho a jak se co nejefektivněji energeticky pozvedat.

 

Změna TEĎ

Pozitivní EFT zcela transformuje základní postoj člověka, který mu naprogramoval školský vzdělávací systém a společnost vůbec. Lidé jsou zvyklí nadávat a všímat si především toho, co je špatně. Najednou tu máme obrácení pozornosti a pravidelný trénink zcela opačným směrem.

S pozitivním EFT máte možnost kdykoliv změnit spirálu okolností, táhnoucích vás ke dnu, ve spirálu růstu, která vám dovolí vystoupat až tam, kam si zatím dovolíte. Hranice jsou ve své podstatě iluzorní a neexistují. Nové obzory a nepoznané možnosti tu vždy byly a jsou – někdy nás děsí, jindy vzrušují až do té míry, že zapomeneme na strach. Následujeme svou touhu, překročíme pomyslný práh svých osobních možností a staneme se někým novým, obohaceni o zkušenosti právě poznaného.

 

Zásadní rozdíly mezi EFT přístupy:

 

Klasické EFT

Následuje tradiční psychoterapii a týká se jenom levé strany stupnice SJP: Od -10 po nulu. Spokojí se s vymizením problému a stavem nula.

Energy EFT

Na rozdíl od pozitivního EFT, pracuje s plnou škálou SUE Scale: Od -10 až po +10. Jedná se o komplexní systém ošetření, zahrnující minulost, přítomnost i budoucnost. Někdy je samozřejmě nutné minulost navštívit a ošetřit v ní traumatizující událost, která je zdrojem silně nepříjemných emocí ještě i dnes. Přesto s vyřešením problému v Energy EFT na nule nekončíme! Pokračujeme dál doprava, daleko na nulu, protože ze zkušenosti již víme, že teprve v energetických hladinách +8 a výše (+10) nastává úplné vyřešení určitého problému, úplné uzdravení. Takový okamžik nazýváme v Energy EFT léčivou událostí.

Pozitivní EFT

Je součástí Energy EFT s tím, že jeho domovem a specializací je právě pravá strana stupnice SJP. Tvůrkyně tohoto nového směřování v EFT Dr. Silvia Hartmann o něm napsala tuto knihu. K dispozici je, bohužel, zatím jenom v angličtině, případně v němčině.

 

 

positive_eft_cover

 Je příjemné naučit se řídit své emoce žádoucím směrem a navyšovat svou energii tak, aby vás dokázala podpořit ve zvládání jakékoliv výzvy, které čelíte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.