Chcete harmonické vztahy? Vyřešte si ty základní!

Základními vztahy mám na mysli vztahy k minulým aspektům svého Já.

Woman laying on the mirror

Naše mínění o sobě sama, láska či neláska, pramení právě odtud. Rozhodující přitom je, ke kterému ze svých minulých aspektů („minulých Já“) se aktuálně v tady a teď vztahujeme.

Podle toho máme ze sebe buď dobrý pocit, nebo se na sebe zlobíme, nesnášíme se nebo se dokonce i nenávidíme.

Vždycky, když o sobě přemýšlíme, činíme tak na základě rozličných zkušeností se sebou sama v minulosti. To, jak jsme vnímali chování svých minulých aspektů, zda jsme s ním byli vnitřně v souladu, či nesouladu, jaký vnitřní komentář jsme si k chování určitého aspektu vytvořili, – to rozhoduje o tom, jak se se sebou sama cítíme v přítomnosti. Není možné milovat či nenávidět své přítomné Já. Je to, jako bychom se usilovali chytit svůj vlastní stín.

Platí rovnice, že čím více harmonických vztahů se svými minulými aspekty máme, o to šťastnější a více lásky-plní lidé jsme. A o to více jsme také schopni a máme harmonické vztahy s ostatními lidmi. A s minulými aspekty jejich Já ….

Není možné žádné vztahy nemít. Na energetické úrovni existují neustále, ať chceme nebo nechceme. Vytvářejí se nezávisle na naší vůli. Vztahujeme se ke všemu, co nás obklopuje. Přitom emocionální frekvence, které v  našich energetických vztazích převládají, určují povahu a kvalitu našeho osobního energetického matrixu. Nejvyšší frekvencí je samozřejmě láska. Bez jakýchkoliv podmínek a omezení. A je to také to nejdokonalejší, o co můžeme obohacovat okolní svět, a sdílet s ním na energetické úrovni. Kdyby toto dokázalo hodně lidí na planetě, věřím, že bychom žili to, co si přestavujeme za slovy ráj na Zemi. Jenže takový ráj se musí vybudovat, stejně jako se na štěstí musí pracovat. Nic se neděje „náhodně“ samo od sebe.

Smyslem zkoušek a situací, které jsme si sami na sebe v podobě osudu nachystali, je otevřít své srdce ještě více a milovat ještě více. Kuří oka, na která nám náš vlastní život častokrát šlape, jenom ukazují: „Hej, zpozorni, tady ještě nemiluješ dostatečně, zaměř se ve svém energetickém matrixu právě sem!“

 

„Dokud to stále bolí, ještě to není láska.“

S. Hartmann

 

Není to o tom, že nám jiní ubližují, že je svět špatný a zlý. To my sami, jsme si tyto překážky a kameny do cesty položili. Abychom se mohli vyvíjet a růst. Aby se z „kamenů zla“ staly zářící démanty  – poklady našich zkušeností na časové ose aktuálně prožívaného života. Tyto zářící démanty se pak stávají zdroji síly, jak našeho Já v přítomnosti, tak i jeho budoucích aspektů…

V tom spočívá pravý smysl evoluce. Nežadonit ve svém okolí o světlo – lásku, ale sami se rozsvítit jako slunce a milovat bez jakýchkoliv podmínek vše, k čemu se v této realitě vztahujeme.

A začíná to u zkvalitnění vztahů s minulými aspekty svého přítomného Já. Přitom nejde o nějaký obecný vztah s nimi všemi. Vždycky, když cítíme se sebou sama nespokojenost, máme příležitost zahojit a rozsvítit vztah s nějakým svým konkrétním minulým aspektem, který provedl nebo právě neprovedl nějakou konkrétní věc, kvůli které se domníváme, že ho nemůžeme ctít a milovat.

Takový vztah nás bolí, zatěžuje a opakovaně se nám vrací v celé své bolavé síle, dokud si my sami ve  vztahu k tomuto „hříšníkovi“ svého Já, nesjednáme nápravu.

Kdo jiný by to měl udělat?!

Energy EFT umí v řešení jakýchkoliv vztahů efektivně pomoci – rozmotat klubko emocionální bolesti a transformovat vztek, odpor a nenávist v  bezvýhradné přijetí tohoto „hříšníka“ a bezpodmínečnou lásku k němu. Dokud člověk toto reálně neprožívá a necítí, dotud ještě nerozvinul potenciál tohoto vztahu na maximum. „Dokud to bolí, ještě to není láska“.

Teprve když dokážu svůj minulý aspekt ze srdce obejmout a necítím při tom sevřený žaludek, píchnutí u srdce, odpor nebo jinou emocionální odezvu a naopak jsem naplněna vděčností a láskou a mám hřejivý pocit u srdce, teprve tehdy můžu říct, že vztah s tímto svým minulým aspektem mám vyřešený. Jenže za tohoto stavu už není potřeba nic říkat, protože podoba takového vztahu na sebe vzala svou nejvyšší přirozenost a nám už pak jenom stačí ji přijímat a žít a nic už neřešit. Dokud to bolí, ještě to není láska – energetická blokáda (odpor ke svému minulému aspektu) trvá a snižuje na konkrétním místě v prostoru a čase emočně-energetickou frekvenci našeho energetického matrixu. A vnáší svou porci problémů do našeho života… Snižuje jeho kvalitu…

Představte si, že byste své malé děti neustále peskovali a nezakusily by od vás žádnou pochvalu. V koho by tyto děti vyrostly?

Minulé aspekty našeho Já takovými našimi dětmi jsou. Ve své době ještě neměly takový rozsah vědění a moudrost nadhledu, jako má naše Já v přítomnosti. Chovaly se vždycky tak, jak nejlépe byly schopny. Nezasluhují si nic menšího než lásku! Jedině tak se stanou mocným a podpůrným zdrojem síly pro nás a naši budoucnost.

Jakým způsobem se vztahujeme ke své minulosti a hodnotíme ji, takovou si připravujeme pro sebe budoucnost.

Milujme svou minulost a poskytujme víru a naději své budoucnosti. Naše přítomné Já disponuje silou stvořit (třeba z popela) náš vlastní život nebo jej úplně zruinovat a zničit. Využívejme tuto jeho sílu pro život a růst, nikoliv proti němu.

 

Martina Konečná

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.