Ebooky

Jak využít potenciál afirmací s Energy EFT

2021 – páté aktualizované vydání

 Díky tomuto ebooku se naučíte, jak s afirmacemi pracovat smysluplným a efektivním způsobem. Pouhé mechanické opakování afirmací nestačí a je spíše kontraproduktivní. A také je to nuda!

Porozumíte-li svým emocím a naučíte se s nimi správně zacházet, otevřou se vám nové možnosti, jak se díky afirmacím podpořit, uspět a mít díky nim dostatek energie a elánu na realizaci svých nápadů. 

Svět, který dává mnohem větší smysl a šanci na úspěch, je svět, ve kterém na energii emocí záleží, počítá s nimi a pracuje!

 

Více informací

REFERENCE:

Jana Č

    Osobní rozvoj je součástí mého života již nějaký čas. Používání afirmací je velmi cennou metodou v osobním rozvoji.
Způsob jakým učí používat afirmace Martina Konečná ve svém e-booku “ Jak využít potenciál afirmací s Energy EFT“ je jedinečný! Poznala jsem rozdíl pokud se jen afirmace vyslovují, ale vnitřně to s vámi vůbec nerezonuje a spíše vyvolává rozpor. Martina učí díky Energy EFT používat afirmace tak, aby jste tvrzení, která vyslovujete opravdu hluboce vnitřně pocítili a dokázali je plně vizualizovat a hlavně je vnitřně přijali za své. Je to obrovský rozdíl! Doporučuji, aby jste se  sami přesvědčili, tak jako jsem se přesvědčila já. Děkuji Martince za skvělé emoční prožitky s Energy EFT.

Jana Červenková
www.cervenkovajana.cz