Jak využít potenciál afirmací s Energy EFT

Afirmace jsou krásná posilující prohlášení. Silná osobní pozitiva, která nám přinášejí nová uvědomění a otevírají v nás nové horizonty možností. Má to ovšem jeden háček: Nátlakové pozitivní myšlení, které se zakládá jenom na pouhém mechanickém opakování afirmace, a nebere v úvahu emoce, bohužel, nikam nevede.  Mysl se zoufale snaží vnutit novou „skutečnost“ a tělo vytrvale odmítá a brání se přijetí něčeho, co je pro něj neznámé, nové, nepodložené žádnou jeho minulou zkušeností a emočním prožitkem. Je zákonitě ve střehu a plné odporu, protože jeho skutečnost je jiná vůči tomu, o čem se je snažíte přesvědčit. Možná znáte ten moment, kdy stojíte před zrcadlem, a už nejmíň po desáté si opakujete: „Miluji Tě.“ „Jsi tak krásná!“ a přitom zatajujete dech a máte sevřený žaludek a celkově velmi nepříjemný pocit. Toto jsou projevy odporu těla a jeho obrany vůči mentálně páchanému násilí na sobě sama. 

Toto nikam nevede a určitě to ze svého života znáte, pokud jste se již pokoušeli s afirmacemi pracovat. 

Točíte se v začarovaném kruhu a doufáte, že  to v sobě jednou zlomíte a začnete 100x omílané afirmaci  věřit. Nezlomíte. Jen to povede k ještě větší frustraci a nakonec i zanevření na afirmace, což je škoda.

Tělo vždy vyhrává nad myslí. Cesta k němu nevede přes mentální nátlak, ale přes uchopení emocí, které se během vyslovování afirmace okamžitě projeví. K tomu slouží právě Energy EFT, jehož základní postup a principy si v tomto ebooku osvojíte, abyste mohli s afirmacemi pracovat zábavným, objevným a propěšným způsobem.

Pokud nejste schopni s afirmací emočně rezonovat – prožívat ji plně v těle, je vám sebelepší afirmace k ničemu.

Jak poznáte, že je afirmace skutečně vaše?

Tím, že jí najednou začnete v těle žít! Přestali jste se jí bránit a otevřeli se vnitřně jejímu vlivu. Upoutá vaši pozornost, zaujme všechny vaše smysly, začne vás bavit, protože najednou je tu okamžitě prožívaná radost, lehkost nebo nadšení. Došlo ke změně, přijetí a emočnímu prožívání afirmace.

Afirmace jsou jako klíče, které ve vás otevřou ty správné energetické proudy – pokud víte jak.

 • Díky informacím v tomto ebooku se mechanické a bezmyšlenkovité afirmování stane minulostí.
 • Naučíte jak s afirmacemi pracovat rychle, efektivně a zábavně.
 • Osvojení si základů Energy EFT a hlubší porozumění emocím, jak fungují, a jak s nimi zacházet, pro vás budem přínosem v dalších oblastech vašeho života. Umět to s emocemi je životně důležitá dovednost.

V ebooku najdete:

 • jak s afirmací pracovat.
 • jak se s ní dostat co nejrychleji do emoční rezonance.
 • jak si vytvářet své vlastní afirmace –  za jakých podmínek to nejlépe funguje, co je z hlediska energie emocí inspirovaný stav, a jak se do inspirovaného stavu dostávat vědomě a záměrně! 
 • jak prací s tělem objevit, která témata ve vašem životě naléhavě volají po transformaci.
 • sbírku afirmací na konkrétní témata – odrazový můstek pro vaši vlastní tvorbu afirmací.

Ebook je určený pro:

 • vás, kdo pracujete s afirmacemi, narážíte v sobě na vnitřní odpor vůči pozitivnímu tvrzení. Opakování afirmace nepomáhá a k žádné změně nedochází.
 • vás, kdo si nedovolujete v souvislosti se svými sny výraznější emoční projev – bojíte se „odvázat“ a prožít celým tělem, všemi smysly své nadšení ze své cesty, svého úspěchu už teď, nikoliv „až jednou“, „až se mi podaří“ až…
 • vás, kdo chcete více do hloubky porozumět svým emocím, a jak to udělat, abyste s nimi byli v souladu, dokonce i ve chvílích, kdy jsou nepříjemné a společensky nepřijatelné.

Přínos:

Správným uchopením emocí a pocitů se uvedete do souladu s vyslovovanou afirmací a začnete s ní rezonovat na úrovni těla, mysli i pocitu. Toto je plné ztotožnění se s energií za slovy vyjadřované afirmace – s její tvůrčí a transformující silou. Emoční prožitek „předem“ je také zásadní předpoklad, aby se vám ve vaší fyzické realitě začaly dít okolnosti a situace, které vás navedou k realizaci vašich přání. Následně tyto příznivé okolnosti opět vyprodukují pocity nadšení, podpůrné myšlenky a pohodu v těle. Tímto způsobem se  dáte do pohybu a roztočíte svou spirálu úspěchu!

Pokud máte o tento ebook zájem, objednejte si jej prostřednictvím emailu, uvedeného v kontaktech.