Zesílit znamená najít sebe

Častokrát hledáme venku a marně to, co máme vlastně hluboko uvnitř sebe – svou esenci, podstatu, své ryzí.

Lidé, kteří nás zrcadlí, a častokrát se snaží nám radit, jsou pouhou výsečí, střípkem toho, kdo jsme ve svém celistvém bytí. Proto se nelze se plně spolehnout na jakoukoliv dobře míněnou radu zvenčí tolik, jako na ono hluboké a moudré ve svém nitru. Tam je plné spektrum informací a veškerá moudrost, kterou potřebujeme pro vyřešení jakékoliv výzvy ve svém životě.

Jak se tam dostat? Jak přestat zkreslovat přes podvědomé filtry vnímání ono vědění, vystupující hluboko z našeho nitra a požehnané naší vlastní duší?

Cesta vede přes své stíny – zraněná, zastrašená a do temnoty zahnaná vlastní já z časové osy našeho dětství. Ony zatím pohlcují převážnou část našeho světla a jsou v nich ukryty pohnutky našeho chování, naše možnosti i omezení a nastavené hranice.

Na této cestě čelíme strachu, studu, vzteku a dalším, pro společnost nepřijatelným, přirozeným projevům a reakcím naši energetiky na SKUTEČNOST, kterou jsme prožívali ve svém dětství.

Dovolme si projít skrz. Dovolme si vyzvednout si ve svém nitru poklad, který je vlastně naší přirozeností. Jen jsme zapomněli na jeho hodnotu a jako děti se naučili mnohem více věřit „bohům“ ve svém prostředí.

Kde je vůle, tam se otevře i cesta. Pojďme na ni vstoupit společně, násobenou silou týmu a koncentrovaného záměru. Evoluční vítr změn nám přeje a vane do plachet.

Probíraná témata:

  • KOŘENY NAŠÍ MANIPULOVATELNOSTI, NEVĚDOMÉ TRANSAKČNÍ DOHODY
  • VĚRNOST SOBĚ A DOVOLENÍ SI, ZDRAVÉ HRANICE, OSVOBOZENÍ SE Z USTAVIČNÉHO ZPOCHYBŇOVÁNÍ OKOLÍM
  • SPOUŠTĚČE Z PROSTŘEDÍ A NAŠE EMOCE – trénink strategií pro správné zacházení s podrážděním z prostředí.
  • AUTENTICITA – co jí brání, a jak ji s odvahou rozvíjet a žít
  • STRACH Z INTIMITY
  • PRINCIPY PROCESU SCELOVÁNÍ DLE TEAL SWAN – a jak je využít v každodenním životě, nejen na terapii.
  • MAJETNICTVÍ A ZÁVISLOST NA DRUHÉ OSOBĚ – co vlastně pořád po tobě chci, po čem stále „hladovím“, a jak si to poskytnu? Moje minulé aspekty a já.

CENA: 800,- Kč, skripta ke kurzu v ceně.

LEKTORKY: MARTINA KONEČNÁ  a  INA POKORNÁ

Přihlášky mailem nebo telefonicky.

Inspirujeme se učením a moudrostí Teal Swan, prověřujeme její doporučení v každodenním životě a terapeutické praxi a čerpáme také z vlastních zkušeností v rámci tohoto procesu. Těšíme se na setkání a sdílení s vámi.

Ina a Martina