Podmínky účasti na skupinovém EFT

 

Účastník se svou účastí na skupinovém EFT sezení zavazuje k následujícím podmínkám:

 

1. Přihlašování a platba:

Přihláška  se podává prostřednictvím online formuláře, který se nachází u příslušné akce na těchto webových stránkách.

1.1. Platba

Platba za skupinové EFT sezení se hradí až na místě.

 

2. Odhlášení se z akce:

Řádně přihlášený účastník (prostřednictvím webového formuláře) je povinen v případě své neúčasti odhlásit se  telefonicky, mailem nebo zasláním sms.  Pokud tak neučiní a přihlásí se opět na další akci, pořádanou lektorkou, je povinen uhradit platbu za skupinové EFT sezení předem na účet 2200398219/2010 . Do zprávy pro příjemce uvede své jméno a příjmení. Variabilní symbol je datum pořádané akce např. 1622014.

 

3. Zdravotní stav a odpovědnost:

Podstupuje-li účastník v současné době jakýkoliv druh léčby (obzvlášť psychiatrická nebo s psychologem), zavazuje se před skupinovým EFT sezením  lektorku o této skutečnosti informovat.

Skupinové EFT sezení nenahrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči. Účast na něm je dobrovolná. Každý účastník v průběhu akce zodpovídá sám za sebe a pokyny lektorky se řídí dle vlastního uvážení. Účastník mladší 18-ti let musí mít k účasti na programu písemný souhlas od rodičů nebo opatrovníka.

Účastník může kdykoliv  na vlastní odpovědnost pořádanou akci opustit s vědomím, že poplatek za ni se nevrací. Právem lektorky je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za akci navrácen.