Setkání v kruhu

Kruh se osvědčil. To, s čím do něj každý přicházíme, co v něm sdílíme a rozvíjíme, pokračuje svým tempem i dávno po setkání. O tom hovoří naše první zkušenosti. Násobená síla všech účastníků kruhu je k dispozici všem, kdo se takto setkávají. Kruh prostě posouvá rychlejším tempem naše témata. Kdo přichází, je připraven. Tak neváhejte 🙂

Náš každodenní život přináší spoustu výzev.  Ne vždy se nám daří vše zvládat s přehledem, spíše si svá nepochopená a neprocítěná témata sebou neseme do dalších dnů. Přemíláme je v hlavě, hledáme uspokojivé řešení a opakovaně se topíme v nepříjemných emocích.

Pojďme se společně podělit o příběhy, které jsou součástí našeho vnitřního světa. Pojďme se setkávat v kruhu důvěry, kde si společně sdělujeme, nasloucháme i hledáme nové úhly pohledu na věc a možná řešení.

Každý z nás oplývá vnitřní moudrostí. Každý z nás k ní má přístup, jestliže se ztišíme a zaposloucháme se s upřímnou otevřeností do vlastního nitra. Jak říká Teal Swan „žijeme ve vzájemně provázaném vesmíru vztahů“ a dokážeme si vzájemně poskytnout mnohem více, než jsme si dosud mysleli. To, co hledáme, je ovzduší důvěry, sounáležitosti, vyslyšení a ocenění.

Posunout vpřed se můžeme především díky pochopení toho, jak se vzájemně zrcadlíme, jak na sebe vzájemně reagujeme. To je nejlepší sonda do vztahu, který máme se sebou sama.

Smyslem kruhu je naučit se v bezpečném prostředí lidí, kteří jsou stejně naladěni, projevovat se autenticky, ať už máme v sobě jakýkoli pocit, který není přijímaný ani námi, ani prostředím. Společně podpořit bez soudu a kritiky v tom, jací jsme, ve všech emocích, pocitech a myšlenkách. Učme se s pochopením studu a viny vzájemné podpoře jakéhokoli autentického pocitu nebo emoce, která prochází tělem.

Témata našich setkávání: Porozumění svému emočnímu já, správné zacházení se svými systémy – tělo, mysl, emoce a pocity, zhojení vnitřního dítěte na základě principů procesu scelování, jak jej učí Teal Swan.

Obsah setkávání: Sdílení svých témat v kruhu, meditace, cvičení pro rozvoj empatie a porozumění, práce s energií, nácvik strategií správného zacházení se sebou sama, cesta k srdci problému, EFT a cokoliv dalšího, co nás podpoří v autenticitě a svobodném vyjádření.

Počet účastníků je omezen na 10 s ohledem na potřebu intimity a bezpečí.

Těšíme se na vás!

Martina a Ina