Podmínky účasti na individuálním kurzu

Účastník se svou účastí na kurzu zavazuje k následujícím podmínkám:

 

1. Přihlašování a platba:

Přihláška na kurz se podává prostřednictvím online formuláře, který se nachází u příslušného kurzu na těchto webových stránkách.

Číslo účtu a pokyny k platbě obdržíte e-mailem po vyplnění online přihlášky.

 

2. Storno podmínky:

2.1. Méně než 5 dnů před akcí

Při odhlášení se z kurzu na základě vlastního rozhodnutí nebo i nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti) méně než 5 dnů před akcí činí storno poplatek 500,- Kč. Zbytek uhrazeného kurzovného se vrací na účet, ze kterého byla platba přijata. Máte také možnost za sebe poslat náhradníka nebo si uhrazenou částku převést na jinou z nabízených možností na tomto webu. Tato možnost se týká také výše uvedeného storno poplatku.

2.2. Více než 5 dnů před akcí

Odhlásíte-li se dříve, než 5 dnů před akcí, dostanete zpět zaplacené kurzovné v plné výši přijaté platby.

 

3. Zdravotní stav a odpovědnost:

Podstupuje-li účastník v současné době jakýkoliv druh léčby (obzvlášť psychiatrická nebo s psychologem), zavazuje se před zahájením kurzu lektorku o této skutečnosti informovat.

Kurz nenahrazuje lékařskou ani psychoterapeutickou péči. Účast na něm je dobrovolná. Každý účastník v průběhu kurzu zodpovídá sám za sebe a pokyny lektorky se řídí dle vlastního uvážení. Účastník mladší 18-ti let musí mít k účasti na programu písemný souhlas od rodičů nebo opatrovníka.

Účastník může kdykoliv kurz na vlastní odpovědnost opustit s vědomím, že poplatek za kurz se nevrací. Právem lektorky je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tomto případě bude poplatek za kurz navrácen.

 

Číslo účtu pro platby kurzů:  2200398219/2010