Ne-pochopitelné vztahy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop se zaměřuje se na problémy a výzvy každodenního života, týkající se oblasti vztahů. Vztahy nás v té lepší variantě vynášejí do nebes v té horší  stahují do emočního pekla. Proč tomu tak je? A co s tím?

 

Na tyto dvě zásadní otázky budeme v průběhu sobotního odpoledne společně hledat odpovědi prostřednictvím prožitku a nového uvědomění. Předám Vám strategie, které fungují, jsou prověřené a nemusíte se při jejich používání nikoho snažit měnit. Ono to stejně nejde, jak víme, a přesto na to častokrát zapomínáme a usilujeme o změnu venku namísto uvnitř.

To, co funguje, je skutečná vnitřní změna našeho postoje vůči člověku nebo situaci. Je pro nás pocítitelná, vnímáme ji v sobě pocitově jako posun a úlevu, odlehčení tématu… Nejedná se jen o zbožné přání, opírající se o mentální tlak na sebe sama! Jedná se o změnu, která je založená na správném zacházení s vlastními emocemi, myslí a tělem. Taková změna má dalekosáhlé důsledky a zasahuje nakonec také všechny zúčastněné jako šířící se kruhy na vodě.

 

Metody moderní energetické práce, se kterými budeme pracovat:

  • Techniky emoční svobody – Energy EFT (Dr. Silvia Hartmann)
  • EMO – energie v pohybu
  • Energy Dancing
  • Moderní stres management
  • Principy hojení vnitřního dítěte (Teal Swan)

 

Na tomto setkání se naučíte:

  • Jak monitorovat svůj stres a zasáhnout uvnitř sebe dříve, než se z malého doutnajícího plamínku rozhoří pořádný požár. Tím si v sobě rozvíjíte mnohem větší emoční/energetický potenciál pro řešení i těch nejnáročnějších situací a problematických vztahů.
  • Jak dokázat okamžitě kdekoliv kdykoliv začít měnit svůj vnitřní emoční stav. Tuto naučitelnou dovednost máte doslova ve svých rukou!
  • Zmenší se váš strach a odpor vůči negativním emocím. Získáte know how, jak na ně.
  • Naučíte se, jak si v sobě emočně  „odlehčit“ vztah s jakýmkoliv člověkem. Důsledkem je zkvalitnění komunikace a řešení existujících vztahových problémů.
  • Porozumíte více svému vnitřnímu dítěti a naučíte se s ním šetrněji a bez tlaku zacházet. Harmonický a vnímavý vztah se svým vnitřním dítětem je základ sebelásky, přirozeného  chování ve vztazích bez potřeby nasazovat si masku. A je také základem kreativního vyjádření jakýmkoliv způsobem – cítí-li se naše vnitřní dítě být s námi v bezpečí, dovolíme si daleko snadněji být „sví“.

 

Kdy:

 

Místo setkání: 

 

 Cena:  

 

Platí se na místě. Každý z účastníků obdrží po absolvování kurzu zdarma můj ebook „Jak využít potenciál aformací s Energy EFT“ v hodnotě 290,- Kč.

 

 

Přihlášky mailem nebo telefonicky na čísle 724 411 352.