Kořeny sebelásky a naplněného partnerství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Když se rodíme do života, rodíme se do vztahu. Prvotní je vztah k sobě sama. Odvíjí se od interakce s daným prostředím a vyhodnocováním podnětů z něj – naše prvotní impulzy na lidi, situace, okolní prostředí.

Zpočátku jsme závislí. Jako děti nemáme na výběr. Jsme herci na jevišti rodičů, učitelů a dalších osob, významně se účastnících našeho života.

Vrůstání do dospělosti sebou nese uvědomění, že jsme nejenom herci svého primárního příběhu, ale jak v procesu růstu sílíme, stáváme se i jeho pozorovateli a posléze i režiséry.

Dar dospělosti sebou nese nový prožitek, nové uvědomění a zodpovědnost. Máme vše ve svém životě doslova ve svých rukou.

Přesto esenciální věc, na které lze bezpečně budovat vše ostatní, je uzdravit sebe a vztahy se svou dětskou minulostí.

 

 

Metody moderní energetické práce, se kterými budeme pracovat:

 • principy procesu scelování (Teal Swan)
 • techniky emoční svobody – Energy EFT (Dr. Sivia Hartmann)
 • EMO – energie v pohybu
 • Energy Dancing
 • Stres management

 

Záměrem kurzu je uzdravení sebe, odpuštění a usmíření se se sebou, svými minulými aspekty na časové ose svého života a minulými aspekty dalších osob, které nás v dětství provázely. Tím se uvolní kvanta energie, doposud zadržované a potlačované v nevědomí.

Prakticky a pocitově to znamená nárůst vitální síly – máme k dispozici nový energetický potenciál pro utváření svého života, protože najednou si nepřekážíme, zcela přirozeně máme sebe sama rádi a s úctou respektujeme svou jedinečnost, jak v jejím plusovém, tak i minusovém projevu.

 

Z témat kurzu:

 • Já v teď a tady a moje minulé a budoucí aspekty – jak s nimi zacházet, aby  narůstala moje sebeláska a úspěch v životě.
 • Rozvíjení kontaktu s vnitřním dítětem, svým emocionálním já, dle principů procesu scelování autorky Teal Swan.
 • Já a moje tělo. Jaký mám základní pocit ze svého těla? Miluji je nebo nesnáším? Důvěřuju jeho moudrosti nebo se o ně strachuju? Jsem vůbec se svým tělem v týmu?
 • Já a můj partner. Naplněné a stále naplňované partnerství není pohádka o štěstí na věčné časy – jaký je pravý smysl a potenciál partnerství zakládajícího se na lásce, nikoliv na zvyku, že spolu jsme. Vzájemné od-poutání se a spontánní sdílení lásky – využití daru přítomného okamžiku s eliminací stínů minulosti a sdílení ve dvou na maximum.
 • Co je mojí prioritou? Být ve vztahu s konkrétní osobou nebo být šťastný(á)? Na čem lze postavit a rozvíjet evoluční partnerský vztah – na rady rodičů a letité kolektivní  vzorce společnosti zapomeňte! Vstupujeme na území nového 🙂
 • Já a lidé. Blízkost a sdílení  jedinců stejného druhu domácí mazlíčci nenahradí. Cítíte se být s lidmi v bezpečí a vyhledáváte jejich společnost nebo se jich straníte? Jaký je váš základní pocit ze setkání s cizím člověkem, který vás osloví? Co ve vás spouští? Jaké reakce a myšlenky? Převažuje důvěra, sounáležitost nebo strach a pocit oddělení?
 • Kam investujeme pozornost, tam nám teče energie a to v naší realitě narůstá – strategie a možnosti, jak čerpat přesně tu správnou energetickou výživu sobě na míru z aktuálního prostředí. Buď trpíme stresem nebo máme energii. Lepší je samozřejmě ta druhá varianta a díky energetickému vyživování se správným způsobem to jde snadno a lehce!

 

Kdy: Již proběhl.

 

Přihlášky mailem nebo telefonicky na čísle 724 411 352.