Vědomí vlastní hodnoty

Nízká sebehodnota je velmi rozšířená nemoc. Pochybujeme o sobě, protože svou sebehodnotu mylně odvozujeme od toho, co se nám povedlo nebo nepovedlo, zda jsme úspěšní nebo ne, jací jsme lidé.  Prahneme po uznání zvenčí, abychom mohli sebe sama milovat.

diamondNamísto toho se na nás dnes a denně snáší sprška kritiky, výtek a odsuzování. Častokrát od těch nejbližších.

Většinou tomu uvěříme a dál se utvrzujeme ve své nedokonalosti a utápíme v pocitech sebenenávisti. Místo aby naše srdce zářilo láskou. Jsme z toho tak bolaví a nejistí, že raději skryjeme před světem své světlo do údolí stínů své duše. Přestaneme věřit, že za něco stojíme, že máme hodnotu. 

Jako malé děti jsme nic takového neřešili. Byli jsme rozpustilí a sví a naše okolí nás milovalo. Proč se to změnilo? Odkud se bere ten jed, který nás otravuje a plní číši sebenenávisti až po okraj? Můžete jej uslyšet ve své hlavě v okamžicích bezmoci a zoufalství: „Nestojím za nic!“ „Jsem k ničemu!“ „Jsem úplná nula!“

Tyto hororové hlášky jsou většinou hluboce uložená a zakořeněná přesvědčení, která se v nás vytvořila v okamžicích nezdaru, a pod vlivem velmi silného stresu, který byl na náš dětský, a ještě dosti křehký energetický systém až příliš. Chvilička stavu „mimo provoz“ v naší energetice a průšvih v podobě negativního bytostného přesvědčení o sobě sama je na světě! A mění veškerá pravidla hry, kterou hrajeme v této realitě. Celou naši osobnost. Přestáváme být oním bezstarostným dítětem a namísto toho zakoušíme, co jsou to pochybnosti a nejistota o sobě sama. To, co nás nově a nežádoucím způsobem naprogramovalo, byla naše vlastní reakce na silnou emocionální bolest, kterou jsme prožívali v okamžicích „selhání“. 

Takováto hluboce uložená přesvědčení – v Energy EFT jim říkáme metakomentáře, stojí na pozadí spousty dalších negativních myšlenek a tím pádem i našich reakcí na okolní svět.

A také reakcí našeho okolí na nás – svých metakomentářů si sice vědomi nejsme, ale hlásáme je do světa tím, že je vyzařujeme. Máme je v systému a náš vnější svět pro nás hraje přesně podle nich. Ani o půltón výš nebo níž.

Dokud máte pocit, že vás vaše okolí neuznává a nectí, můžete se spolehnout na to, že takový plevel někde v zahradě vaší mysli bují a dělá tam pořádnou paseku. Nemá smysl zlobit se na své okolí. Ono pouze zrcadlí a odráží váš vnitřní obraz o sobě sama.

Dobrá zpráva je, že tohoto plevelu se lze zbavit a místo něj zasít to, co chceme ve své realitě prožívat. Existují na to spolehlivé a účinné techniky. Co kdyby váš metakomentář zněl: „Jsem vzácný klenot vesmíru.“ „Jsem cenná lidská bytost.“ „Mám velkou hodnotu.“ „Jsem hodnotná.“ „Jsem hodnotný.“

Vyberte si jedno, které je vám příjemné a přečtěte si je, prosím pro sebe teď nahlas. Teď máte možnost si darovat to, čeho se vám možná zvenčí v hojné míře nedostává. Jaká vibrace proudí z těch slov? Jak se to cítí?

Vaše osobní vnitřní reakce vám napoví mnohé o vás a o vaší sebehodnotě…

Tato nová prohlášení jsou vesměs pravdivá a naprosto nezpochybnitelná. Odrážejí totiž stejnou skutečnost: Vše stvořené v tomto vesmíru je z jedné a téže energie. Tato energie proudí skrze vše, co bylo, je a bude. Je to pralátka, matka všeho stvořeného, a její bytostnou energií je láska.

Zdroj všeho stvořeného pulzuje v rytmu nádechu a výdechu. Při vesmírném nádechu se obohacuje o nové zkušenosti všeho, co stvořil…. Při vesmírném výdechu proudí i do toho nejmenšího zrnka písku ve vesmíru láska a obdarovává je svým živoucím světlem. V této vesmírné hře neexistuje dobro a zlo. Vytváříme si je teprve my lidé tím, že si v sobě budujeme odpor vůči milující vesmírné náruči. Tento odpor v nás vytváří stíny a teprve ty jsou zdrojem „zla“, a brání světlu, aby se skrze nás projevovalo ve své plné kráse a síle.

Čím více stínů dokážeme v sobě rozpustit, tím více jsme schopni se naladit na to, co nás stvořilo, a uvědomovat si svou pravou hodnotu. Už teď jsme dokonalí a hodnotní. A vždycky jsme byli. Žádná lidská hra na dobro a zlo na tuto skutečnost nemá vůbec žádný vliv. To, co nám brání být si své pravé hodnoty trvale vědomi, je jen náš odpor vůči životu v celé jeho celistvosti a úplnosti. Stále máme pocit, že něco sem patří a něco ne. A proti tomu, co sem nepatří, neustále bojujeme.

A naše stíny díky tomu ožívají, tančí naším životem a krmí se energií našeho odporu.  

 Tento článek jsem napsala na základě vlastních zkušeností. Velmi dobře vím, jak bolí, když si hluboko v sobě objevíte: „Nestojím za nic!“ 

A také velmi dobře vím, jaké to je, jak se to cítí, když všemi smysly v sobě prožíváte: „Cítím se jako zářící diamant! Jako vzácný klenot, do kterého vesmír vetkal jeden ze svých příběhů o sobě samém!“

Emocionální frekvence prvního – negativního prohlášení je od těch dvou dalších velmi velmi daleko.  Je mezi nimi dlouhá cesta. Dnes a denně se na ni vydávat má smysl a stojí to za to. 

Každý člověk  je hodnotný a cenný. Všichni jsme z téže pralátky. A naší podstatou je láska.

Náš život je plný stresu. Namísto abychom využívali a rozvíjeli svůj plný potenciál, stále s něčím bojujeme. Stres nám zkresluje informace o nás samotných a o světě. Zastiňuje informace o naší dokonalosti a sounáležitosti s celou existencí. Brání nám prožívat život z hloubi naší podstaty. Evoluce člověka nemá hranice. To jenom naše mysl má tendenci je neustále nastavovat.

Chcete udělat krok k pravdě, která žije ve vašem srdci? Přijdťe na EFT sezení. Naučte se eliminovat stres, více relaxovat a jít mnohem dále, než jenom to.

 

Martina Konečná

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.