Ťukání na rakovinu

V překladu tohoto článku Silvie Hartmann najdete návod a postup, jak se vypořádat se svým osobním strachem z rakoviny a strachem ze smrti vůbec. 

courage road sign clipping pathHodně nových EFT praktiků je vystrašených a bojí se pracovat s pacienty, kteří mají rakovinu. Toto je z mnoha důvodů nepochopitelné. Nejvíce na překážku je strach „slibovat vyléčení rakoviny“ – což EFT slibovat samozřejmě nemůže; ale je tam spousta i jiných strachů jako obavy z enormity problému, zvaného rakovina; nebýt schopen „vyléčit osobu s rakovinou“ zázračným způsobem; obavy ze silných emocí, které toto onemocnění provázejí, a také strach z rakoviny jako takové.

Ovšem, když si adresujeme tyto strachy – nejsou konec konců nic jiného než energetické blokády, energetické reverzy a energetická zranění – můžeme zjistit, že pracovat s pacienty, kteří se léčí na rakovinu, je jedna z nejvíce prospěšných, energetizujících, zlepšujících a krásných zkušeností, kterou moderní EFT praktik může prožít.

Tento článek je tedy koncipován pro mladé EFT praktiky. Ráda bych prošla některé z reverzů celého toho mocného pole kolem rakoviny a těch, kteří jím trpí, abych vyčistila cestu pro nabídku služby lidem, kteří moderní energetickou práci opravdu potřebují, aby jim pomohla s nejtěžšími dny a nocemi jejich životů.

Začněme od začátku.

Když před tebou vyslovím slovo „rakovina“, kde to cítíš ve svém těle?

Máš dokonce strach cítit něco takového ve svém těle, abys „to tam náhodou nedostal“?

Dokážeš vycítit, jak velmi se rakoviny obáváš?

Důvěřuj energii, důvěřuj EFT a ťukej si, dokud nezačneš cítit, že se tvé pocity začínají posouvat, břemena se uvolňují, strachy se rozpouštějí a začínáš se cítit lépe, více jasně a logicky, když prostě pomyslíš na slovo „rakovina“.

Nyní uvažuj, na jakou energetickou formu se možná potřebuješ naladit a posílit ji v sobě, aby ses rakoviny už nikdy nezalekl. Toto je pro různé lidi různé; příklady mohou zahrnovat:

Láska

Ježíš

Světlo

Radost

Energie

Život

Životní síla

Síla

…atd. Vyber si něco, co pro sebe pociťuješ opravdu jako správné a dobré a ťukej si na to, zatímco můžeš reálně ve svém těle cítit, jak energie začíná proudit skrze celé tvé tělo.

Připomenu základní tipy: Zvedni se a pohybuj se s energetickým tokem během ťukání; zhluboka dýchej; a mezi EFT koly se napij čisté vody. Podpoříš se tak v proudění energie skrze své tělo.

Jakmile se cítíš plně energetizovaný, přemýšlej, jaké aspekty celého tématu rakovina jsou pro tebe nejvíce důležité ve tvém osobním vztahu s myšlenkou na rakovinu.

Napiš si je, abys je měl zaznamenané, a pokračuj s dalšími EFT ošetřeními systematicky a plynule.

Například.

Byla ve tvé rodině nějaká úmrtí na rakovinu? Nebo mezi lidmi, které jsi miloval a obdivoval?

Existují některé typy rakoviny, o kterých se domníváš, že bys k nim mohl být náchylný nebo se bojíš, že je jednoho dne dostaneš?

Máš nějaké další zkušenosti s rakovinou, které potřebují ošetřit?

Toto jsou naše osobní reverzy a zranění na téma rakovina a je opravdu velmi důležité vyčistit si je z energetického systému a širšího energetického pole.

Když jsme toto udělali, můžeme začít uvažovat na téma reverzů „vyléčení z rakoviny“, které jsou velmi mocné v moderních energistech, protože tito nikdy a za žádných okolností nechtějí být nařčeni a obviněni z toho, že nabízejí lidem falešnou naději na jejich zoufalství.

Jak se cítíš ohledně faktu, že jsi léčitel, a přesto nemůžeš vyléčit člověka z rakoviny a zachránit jeho život?

Jak se cítíš ohledně faktu, že někteří trpící rakovinou, přestože jsi jim perfektně vysvětlil, že pracuješ na energetických úrovních a nejedná se o léčení fyzické, budou stále doufat, že to, co děláš, zachrání jejich životy? A že budou možná zklamaní?

Jak se cítíš ohledně nabídky energetické služby pacientům s rakovinou, z nichž někteří možná budou velmi blízko smrti a umírání?

To všechno jsou „těžká témata“, ale právě jejich tíha nám jasně ukazuje, že je tady potřeba odvést energetickou práci.

Konečná hranice a to, co především způsobuje všechnu tu „tíhu“ okolo rakoviny, je samozřejmě náš vlastní strach ze smrti.

Přestože sis milionkrát sám sobě tvrdil, že se nebojíš zemřít, stále v tobě existují úrovně a oblasti, které jsou totálně naprogramované na přežití a které skutečně zemřít nechtějí. Toto samozřejmě není problém u zvířat, která nemají vědomou mysl a nevědí, že tím, či jiným způsobem jednou přijde konec, dříve či později pro každého z nás.

Pro nás, lidské bytosti s vědomou myslí, je vědět, že zemřeme, obrovská, obrovská výzva. – a přesto se zase jedná jen a pouze o energetické blokády a energetické reverzy.

Svými vlastními slovy, se svými vlastními pocity, použij EFT, aby ses osvobodil od dlouho zadržovaných strachů a teroru na téma smrt v jakémkoliv tvaru nebo formě, přestože třeba začneš s „Nechci zemřít…“ jako s vyvolávajícím tvrzením.

Nechci vám tady vsugerovávat, že jsme možná schopni překonat náš strach ze smrti cele s EFT, ale zcela jistě můžeme dosáhnout energetizujících koncových stavů (+8 a výše na stupnici SJP – poznámka překladatelky), osvobodit se od obrovských břemen z našich energetických systémů a stát se mnohem více vyrovnaní s celým tím tématem.

Toto je samozřejmě esenciální, pokud zacházíme s lidmi, kteří trpí rakovinou nebo jakýmkoliv jiným typem nemoci, která je ohrožuje na životě nebo s lidmi, kteří umírají.

Jakmile jsme se zbavili svých nejhorších strachů ze smrti, přesouváme se na odlišné místo, do odlišného prostoru, kde můžeme způsobovat ohromné, ohromné změny v životech lidí.

Co by mohlo být silnější nebo více odměňující než právě toto?

Přestože se toto zdá být jako „těžké“ téma, a ono je, je to přesně ten typ věci, kde moderní energetická práce jako EFT může udělat tu největší změnu – v první řadě pro nás samotné. Čím jste starší, tím více se téma smrt vynořuje, tím více se jí bojíte – strukturálně, systemicky. To se samozřejmě počítá jako faktor stresu, který narůstá přímo úměrně k tomu, čím staršími se stáváme, a ubírá to na radosti a proaktivní energii z našeho každodenního života.

Proto vám velmi doporučuji důvěřovat EFT, zhluboka se nadechnout a zahrnout téma smrti do vaší práce EFT praktika. S lepší energií na toto téma se nacházíme v mnohem lepší pozici, když pomáháme ostatním – a to zahrnuje také být připravený a ochoten pomoci pacientům s rakovinou a dalším lidem, kteří trpí onemocněními, která je ohrožují na životě.

 

Dr. Silvia Hartmann

Duben 2012

 Převzato z http://energyeft.com 

Překlad © Mgr. Martina Konečná, www.energyeft.cz  

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.