Proč jsme ne-mocní

 

Lidé zbytečně trpí a umírají, protože podceňují své emoce. Nepřeháním. 

169299-20150503

Emocím není věnována patřičná pozornost a umění cítit se dobře se takřka nepěstuje.

Toto umění nesouvisí s okolnostmi vnějšího světa. Je záležitostí vnitřního postoje ke světu a schopnosti si tento postoj udržovat, pěstovat a rozvíjet.

V každém okamžiku máme možnost přestat fungovat jako naprogramovaní roboti na situace a události, které nás v životě potkávají. Kdo však této možnosti využívá? Asi velmi málo lidí, protože jinak by svět vypadal JINAK.

Tím, že nedáváme prioritu řešení tomu, co je podstatné, tím nás ono neviditelné a podstatné dříve či později dostihne. A my se divíme, nechápeme a jsme frustrovaní. Proč tomu tak je?

 

  • Schází nám tušení souvislostí – mozaikový obraz světa. Schopnost rozpoznat, jak spolu souvisejí i věci zdánlivě spolu nesouvisející.
  • Popíráme existenci své energetické podstaty, to, že nejsme jenom ranec z masa a kostí. Situace, které prožíváme na fyzické úrovni své existence, jsou jenom důsledkem toho, jak si vedeme, a dokážeme se sebou zacházet na úrovni emočně-energetické. Přitom fyzická realita vždy jenom odráží realitu energetickou, s větším či menším časovým odstupem.
  • Strach z ne-předvídatelného světa, boj o přežití, stres z nezvládání náročných životních výzev – to vše vede k tomu, že se naše mysl propadá do narůstajícího chaosu, ztrácíme inteligenci, hloupneme a děláme špatná rozhodnutí.
  • Očekávat v tomto směru pomoc od systému, zatím převládajícího na této planetě, je naprosto absurdní. Ten naopak propouští do davu jenom některé neškodné nebo i škodné a matoucí informace, aby byl dav snáze ovladatelný. Ty zásadní informace, které by nás naučily vládnout v prvé řadě sami sobě – své vlastní realitě, rozvinout svůj potenciál na maximum a přestat být manipulovatelní, si elity nechávají výlučně pro sebe. Kdo je na vrcholku pyramidy, ten disponuje vším dostupným věděním. Každý stupínek hierarchicky níže automaticky znamená zúžení informačního toku. Existuje i alternativní možnost, alternativní koncepce k současnému panujícímu davově-elitárnímu systému: KOB – koncepce sociální bezpečnosti. Informace a míra vědění pro všechny, kdo chtějí vědět, učit se a růst. Chcete-li se dopátrat, kam až hluboko králičí nora vede, a JAK by to mohlo fungovat jinak, stáhněte si prezentaci „KOB v obrazoch“ na uvedeném odkazu.

 

Jak z toho začarovaného kruhu ven?!

 

Základem je udělat si v sobě jasno. Eliminovat stres, získat jasnou mysl a schopnost správného rozhodování.

To předpokládá porozumět svým emocím a naučit se s nimi efektivně pracovat. A jsme zpátky u Energy EFT a jeho mladšího bráchy pozitivního EFT.

Zacházet s těmito exkluzivními nástroji osobního rozvoje znamená přesunout se do nového paradigmatu, kde s energií počítáme, a vnímáme ji jako reálnou.

Neřešené emocionální problémy vedou ke katastrofám všeho druhu a jsou v energetickém systému jako časovaná puma. Tiká, tiká po určitý čas, ale jednou zaručeně bouchne a způsobí katastrofu, pokud ji včas nezneškodníme.

Přitom čím bolestivější emoce a navíc opakovaně prožíváme, tím vyšší je pravděpodobnost, že onemocní také naše fyzické tělo. Fyzické i psychické zdraví předpokládá zdravé (příjemné a posilující) pocity v těle. Takové pocity vypovídají o výborně fungujícím energetickém systému.

Kde není příčina, není ani důsledek na fyzické úrovni.

Souvislosti mezi emočními/energetickými konflikty a fyzickými neduhy  přesně popisuje germánská nová medicína.

Věnováním pozornosti svým emocím, pravidelným ošetřováním svého energetického těla a udržováním ho ve skvělé kondici, budete eliminovat možnosti fyzického onemocnění hned v zárodku. Hlubší sondu do podstaty emocí a jednoduchý návod, jak na ně, najdete v mém ebooku „Sedm věcí, které byste měli vědět o svých emocích“, který je k dispozici ke stažení na úvodní straně.

Zkuste se sami projít po časové ose svého života a všímejte si, kdy jste měli náročné, stresující období, trpěli jste nějakým vnitřním konfliktem nebo vás zasáhla nečekaná a bolestivá událost. Co se dělo pak? V řádu týdnů, měsíců nebo dokonce i let? Možná, že právě nyní si začnete pro sebe věci objasňovat a tušit souvislosti.

Přidat si takové informace – kamínky do mozaiky svého příběhu, znamená mít více možností, jak řešit své osobní problémy a výzvy, před které nás život staví. Přijďte na EFT sezení. To je nejrychlejší cesta, jak začít s regenerací svého energetického těla a řešením problémů, které vás trápí. Současně také získáte s postupy v Energy EFT osobní zkušenost a tím i návod, jak je aplikovat ve svém každodenním životě. Přečtěte si Magdinu zkušenost, která u mě absolvovala sérii 10 EFT sezení.

Nic není samozřejmá věc. Pokud někdo zkvalitnil svůj život na všech úrovních a žije šťastně a harmonicky, musel na tom zapracovat. Jenom jste ho neviděli předtím  plakat.

Martina Konečná

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.