Pravda o emocích

 

Převzato z videa Teal Swan: Emoční budíček: Pravda o emocích & Jak s emocemi zacházet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z hlediska rodičovství žijeme dnes v emočním  věku temna. Děti vyrůstají v nezdravém emočním prostředí. V současnosti se děje to, že můžeme být velmi dobrým rodičem na fyzické úrovni a současně i velmi špatným rodičem na úrovni emoční.

Jádro naší existence představují  emoce a pocity. Pokud je emoční prostředí domácnosti nezdravé, jak může být pak zdravé jádro života a bytí? Pocity a emoce jsou ignorovány, podstatná je kázeň. Prioritou rodičů bohužel stále zůstává mít poslušné dítě. Toto má dalekosáhlé důsledky v dospělosti a především v našich vztazích. Dobré rodičovství zahrnuje emoce. Dobrá vztahy zahrnují emoce.

 

Tři zásadní chyby současných rodičů:

 

 • Ignorují nebo zavrhují emoce svých dětí.
 • Odsuzují emoce svých dětí.
 • Nenabízí dětem žádné vedení, aby se skrze své emoce mohly dostat.

 

Tímto přístupem dítě ztrácí svou autenticitu, naučí se od rodiče, že to, jak se cítí, je špatně. A když se tak nemá cítit, a přesto se tak cítí, je s ním samotným něco špatně!!!  A už velmi záhy se tak jako děti ocitáme naplno v bludném kruhu emočního utrpení, ze kterého se v dospělosti velmi těžko hledá cesta ven! Pokud druhým říkáte, jak by se měli cítit, namísto slov pochopení a uznání, učíte je, aby si nevěřili. Učíte je, že je s nimi něco špatně.

Na emocích a pocitech záleží! To je podstatná věc. Naše vztahy jsou zdravé do té míry, do jaké zvládáme a uznáváme své negativní emoce. Máme k nim obecně obrovský odpor.

 

Konkrétní kroky pro porozumění negativním emocím druhých lidí – dospělých i dětí:

 

 1. Buďte si vědomi emocí druhého člověka.
 2. Zajímejte se o emoce druhé osoby tím, že je vnímáte jako opodstatněné a důležité.
 3. Empaticky naslouchejte emocím druhé osoby ve snaze pochopit to, jak se cítí.
 4. Uznejte a potvrďte pocity druhých lidí. (To neznamená utvrdit je v tom, že mají pravdu, ale dát jim vědět, že je naprosto opodstatněné to, jak se cítí, a že jim rozumíte a chápete je. „Na tvém místě bych se cítila stejně…“)
 5. Umožněte druhému cítit to, jak se cítí, a prožít svou emoci plně, než se posune ke zlepšení toho, jak se aktuálně cítí. (Dotyčný cítí, že má od nás tolik prostoru a času, kolik potřebuje, my poskytujeme svou bezpodmínečnou  přítomnost, čistou pozornost a  lásku. Podpora bez snahy o nápravu. Je možné, že i naše podpora přijata nebude, respektujme to.)
 6. Teprve poté, až byly bolestivé pocity bezpodmínečně uznány a procítěny, pomozte druhé osobě najít způsoby, jak zvládnout reakce, které může mít.  (Tady lze nabídnout radu, nový úhel pohledu.)

 

Při tom všem je potřeba si uvědomit nejdůležitější věc – že jsme ve vztahu sami se sebou a musíme uznat své vlastní emoce. Přestat je ignorovat a odsuzovat a očekávat od sebe, že bychom se měli cítit odlišně, a domnívat se, že je s námi něco špatně, když se cítíme tak, jak se cítíme.

Předchozích 6 kroků je tedy potřeba v prvé řadě aplikovat především na sobě.

 

Nyní kroky pro vytváření zdravého emočního prostředí ve vztazích:

 

 1. Vyjádřete druhé osobě svou lásku. (Např. dotekem, dárkem jen tak, společným trávením času s plnou pozorností té osobě, nabídnutí pomoci, ujištění, ocenění, pochvaly, pomoc s domácími pracemi…)
 2. Nikdy neignorujte přítomnost druhých. (Je velmi emočně bolestivé, když se k nám ostatní chovají jako bychom neexistovali.)
 3. Fyzicky ani emočně se od druhého nestahujte, zejména ne během konfliktu. (Chraňte se toho, že se odpojíte a stanete se emočně nepřístupní – sami sobě pustým ostrovem. Stává se to lidem, kteří se bojí intimity, blízkosti – tedy zranitelnosti.)
 4. Komunikujte, komunikujte a komunikujte. (Tím, že jste vstoupili do vztahu, jste se také zavázali ke komunikaci. Komunikace je obrovskou součástí spojení. Podstatná je ochota uznat své emoce a zdravě je partnerovi projevovat.) Tip, jak to udělat: Přenášejte své myšlenky z hlavy do srdce a odtud komunikujte – mluvení srdcem 🙂 Předpokládá to ochotu být autentičtější, tedy zranitelnější. Převádějte své pocity do slov.
 5. Pokud něco slíbíte, splňte to. Pokud řeknete, že něco uděláte, udělejte to. Pokud nedodržujete sliby, zničíte postupně důvěru ve vztahu. Důvěra hraje velkou roli v emočním zdraví vztahu.
 6. Udělejte si jasno ve svých prioritách. (Pokud se chcete ve vztahu cítit dobře, budete ho muset upřednostňovat i před prací  a koníčky.)
 7. Povzbuzujte druhé. (Povzbuzování nám dává vědět, že máme emoční podporu. Je protějškem kritiky a odrazování.) 
 8. Vyjádřete ve vztahu jasně své touhy, potřeby a očekávání. (Znamená to mít zdravé hranice a neočekávat, že mi partner vidí do mé mysli, co chci a potřebuji.)
 9. Společně se smějte a hrejte. (Zábava, smích a hra sbližují.)
 10. Staňte se odborníkem na lidi, se kterými jste ve vztahu. 🙂 (Čím více jste schopni vnímat, rozumět a chápat toho, koho máte po svém boku, o to bližší si s ním jste. Pak s ním i správně komunikujete.) 

 

A stejně jako u předcházejících kroků – všechna tato doporučení aplikujte v prvé řadě především ve vztahu sami k sobě. V prvé řadě je potřeba navázat zdravý emoční vztah sami se sebou.

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.