Když vás potká průlom

 

Na časové ose našeho života existuje období, které je esenciální pro vše ostatní, čím si dál procházíme. Je to období dětství do 8 let.

 

Tehdy se rodí a nastavuje naše emocionální já. Procházíme si nejsilnějšími emocemi, které jsme kdy měli příležitost prožít. Dítě do 8 let nemyslí. JENOM CÍTÍ.

Vše ostatní, co se nám děje dál,  a omezuje nás v našem dospělém vyjádření – naše pocity selhání, viny, nízké sebehodnoty, nedocenění od ostatních, zdánlivě bezpříčinného vzteku, zuřivosti a nenávisti,  jsou už jenom echa původních traumatizujících prožitků nevyslyšeného a nevyjádřeného vnitřního dítěte – našich dětských aspektů do 8 let, se kterými bylo rodiči zacházeno bez porozumění a respektu k tomu, jak se cítí, a co prožívají.

Viník neexistuje. S našimi rodiči bylo zacházeno úplně stejně. A stejně tak  s jejich rodiči. Mohli bychom pokračovat snad do nekonečna.

Přesně toto předivo našich dětských  příběhů, které jsme si pečlivě ukryli do nejhlubších sklepení své osobnosti, rozplétá a popisuje ve své knize „Návrat k sobě“ Teal Swan.

Proces scelování – jak svůj postup hojení vnitřního dítěte autorka nazvala, mně naprosto rezonuje s s Energy EFT a moderní energetickou prací ohledně stresu, které se už delší čas věnuji.

Vnitřní dítě tvoří kořen našich pocitů, emocí a smýšlení o sobě sama a o světě. Je tristní když vstoupíte do tohoto procesu a zjistíte, že vaše vlastní vitřní dítě vám nedůvěřuje a cítí se být vámi zastrašeno a zahnáno do kouta. Chvilku trvá, než se tato důvěra obnoví. V procesu scelování nelze nic uspěchat. Chce to prostor a chce to čas.

Ideální je, když zapomenete úplně na vše, co jste se o duchovnu a osobním rozvoji naučili. Když se otevřete svému vnitřnímu dítěti a budete je čistě a ryze vnímat. Když mu poskytnete svou stoprocentní plnou pozornost. A když se s ním úplně propojíte. A toto je právě přesně ta nejtěžší věc. Protože propojit se v pocitech a emocích se svým vnitřním dítětem, znamená mít odvahu čelit jeho bolesti  a utrpení.

Děsí nás ta neskutečná bolest, ten obrovský pocit ohrožení a propastná bezmocnost, ve které některé z našich dětských aspektů zamrzly. Jedná se o momenty na časové ose na šeho života, kdy se naše vnitřní dítě na základě traumatizujícího prožitku dostalo do totální paralýzy a energeticky umřelo. Roztříštilo se na tisíce odštěpků –  tam někde v naší hluboké a  podvědomím pečlivě zastřené a chráněné minulosti. Náš přirozený vývoj se v tom stejném zlomku vteřiny zastavil. Přišli jsme o kus své celistvosti a okleštění a zmrzačení jsme pokračovali dál.

Pocit ohrožení, poté všudypřítomný ve všech sférách našeho života, nás pak vede k nepřiměřené kontrole nad životem, našimi nejbližšími a ostatními lidmi. Toto nám odčerpává vitální energii, omezuje nás to a ani nám to nepřísluší. My máme život všemi smysly žít, prožívat ho ve všemožných chutích, barvách a odstínech. Učit se říkat ANO všemu, čím si v něm procházíme.

A především ANO sami sobě. Nejsme špatní, jen jsme si to o sobě jako děti začali myslet v okamžiku, kdy nás ti velcí zpochybnili, zesměšnili a následně odřízli od našeho cítění. Znáte pohádku Zlatý kompas? Ta přesně symbolizuje okamžik roztříštění a odštěpení, a co to s dítětem udělá.

Proces scelování je šance k navrácení si celistvosti.  Není snadný a žádá si čas. A také naši připravenost a ochotu pohlédnout do své 13. komnaty a procítit ji.  Vede k opravdovosti, autentickému vyjádření a osvobozuje ze závislostí a manipulací těmi, kdo zneužívají naší zranitelnosti a dělají si nás figurky na své vlastní šachovnici. Výsledky stojí za to. Konečně se vracíme ke svému jádru, konečně začínáme žít sebe, svou jedinečnost.

Já a moje kolegyně Ina Pokorná si  tímto procesem už nějaký čas procházíme a vzájemně se provázíme. Propojily jsme jej s tím,  co už umíme, a co se nám osvědčuje v poradenské praxi. Zapojily jsme proces scelování do našeho celostního přístupu ke klientům.

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.