Jak využít potenciál afirmací s Energy EFT

 

 

Afirmace jsou krásná věc. Otevírají pro nás nové horizonty. Má to ale jeden háček: Pozitivní myšlení, které se zakládá jenom na pouhém mechanickém opakování afirmace, bohužel nikam nevede.  Vaše mysl se snaží a tělo naprosto odmítá a brání se. Je plné odporu vůči tomu, co si snažíte pro svůj život naprogramovat. Možná znáte ten moment, kdy stojíte před zrcadlem, a už nejmíň po desáté si opakujete: „Miluji Tě.“ „Jsi tak krásná!“ a přitom zatajujete dech a máte sevřený žaludek a celkově velmi nepříjemný pocit. Toto jsou projevy odporu těla a jeho obrany vůči mentálně páchanému násilí na sobě sama. 

Tento způsob nikam nevede. 

Točíte se v začarovaném kruhu a doufáte, že  to v sobě jednou zlomíte a začnete 100x omílané afirmaci  věřit. Nezlomíte. Jen budete ještě více frustrovaní a zoufalí.

 

Tělo vždy vyhrává nad myslí. A je třeba s ním správně zacházet, uznat jeho stíny, dovolit jim plně projít tělem, abyste se vůbec dokázali na energii příslušné afirmace naladit a dostat se s ní emočně do rezonance.

 

Pokud nejste schopni s afirmací emočně rezonovat – prožívat ji celým svým bytím, je vám sebelepší afirmace k ničemu.

 

Je na čase změnit strategii v zacházení s afirmacemi.  Počítat s emocemi a naučit se s nimi správně zacházet.  Proto Energy EFT.


Neexistují dobré a špatné emoce. Jenom emoce. A cítit v těle kteroukoliv z nich je ok.  „Jsem ok, i když se zrovna necítím ok.“
  „Dovoluji si ve svém těle prožít a procítit naprosto cokoliv.“ „Přestávám utíkat před svými stíny.“ Tyto 3 věty nestačí jenom přeletět očima. Dopřejte si ten čas a naťukejte si je. Hluboce prociťte. Tehdy zevnitř sebe sama pochopíte mnohem více – o sobě i o světě.

 

Jak poznáte, že je afirmace skutečně vaše?

 

Tím, že ve vás začne ožívat. Upoutá celou vaši pozornost, zaujme všechny vaše smysly a vy pocítíte obrovský nárůst energie v těle! Chce se vám tančit  po pokoji a skákat radostí! Tehdy jste se s energií afirmace frekvenčně ztotožnili. Stala se jedním z vašich zdrojů síly – pozitivních a vysoce energetizujících prožitků na časové ose vašeho života. Toto už vám nikdo nikdy nevezme. Kdykoliv si na tento prožitek vzpomenete nebo vám jej něco zvenčí připomene, otevře se vám opět rezervoár emocí a pocitů z tohoto prožitku a můžete tak posílit svůj aktuální přítomný okamžik.

 

Afirmace jsou jako klíče, které ve vás otevřou ty správné energetické proudy – pokud víte jak.

 

Transformovat mysl pro mě znamená pracovat s energií za slovy, protože právě tato emoční energie – duch konkrétní afirmace je to, co na nás působí.

Díky informacím, které  tento ebook obsahuje, ušetříte spoustu času při práci s afirmacemi. Jejich mechanické a bezmyšlenkovité opakování se stane minulostí. Urychlíte si svůj osobní rozvoj, protože se naučíte jak s afirmacemi pracovat rychle, efektivně a zábavně.

 

 

V ebooku najdete:

  • jak si afirmaci osvojit s pomocí Energy EFT jako základního nástroje pro transformaci.
  • jak se s touto silou – duchem afirmace  dostat co nejrychleji do rezonance.
  • jak si vytvářet své vlastní afirmace –  za jakých podmínek to nejlépe funguje a daří se jakoby samo od sebe. Do inspirovaného stavu se lze dostávat vědomě a záměrně! 
  • jak prací s tělem objevit, která témata, vztahující se k afirmacím, máte v sobě zablokovaná, a kde přesně.
  • souhrn inspirujících afirmací na konkrétní témata.

 

Ebook je určený pro:

  • vás, kdo pracujete s afirmacemi, narážíte v sobě na vnitřní odpor vůči pozitivnímu tvrzení, opakujete je stále dokola, ale nevěříte mu.
  • vás, kdo si nedovolujete v souvislosti se svými sny výraznější emoční projev – bojíte se „odvázat“ a prožít celým tělem, všemi smysly své nadšení ze své cesty, svého úspěchu už teď, nikoliv „až jednou“, „až se mi podaří“ až…
  • vás, kdo chcete více do hloubky porozumět svým emocím, a jak to udělat, abystes nimi byli v souladu, dokonce i ve chvílích, kdy jsou nepříjemné a společensky nepřijatelné.

 

Přínos:

Správným uchopením emocí a pocitů se uvedete do souladu s vyslovovanou afirmací a začnete s ní rezonovat na úrovni těla, mysli i pocitu. Toto je plné ztotožnění se s energií za slovy vyjadřované afirmace – s její tvůrčí silou. Emoční prožitek „předem“ je také zásadní předpoklad, aby se vám ve vaší fyzické realitě začaly dít okolnosti a situace, které vás navedou k realizaci vašich přání. Následně tyto příznivé okolnosti opět vyprodukují pocity nadšení, podpůrné myšlenky a pohodu v těle. Tímto způsobem se  dáte do pohybu a roztočíte svou spirálu úspěchu!

 

Cena: 290,- Kč

 

Objednávky ebooku prostřednictvím emailu.