Individuální zaškolení do Energy EFT

 

Kdy: Osobní domluva

 

Kde: Brno

 

 

Proč do toho jít:

 

Získáte životní dovednost – základní nástroj pro zvládání stresu a jeho okamžitou transformaci pro jakékoliv situace a výzvy v každodenním životě.

Předám vám know how a své dlouholeté zkušenosti s praktikováním EFT. Na vás je, co s tímto pokladem zkušeností dál uděláte pro sebe a pro svůj život.

 

Energy EFT, pro které mám výcvik a certifikaci, je evolučně vyspělejší varianta klasického EFT. Nabízí mnohem širší možnosti pro práci s energií emocí. Jeho tvůrkyně Dr. Silvia Hartmann je pokračovatelkou Garyho Craiga. Obohatila EFT o nové možnosti, především: zahrnula práci s energetickým srdcem a doplnila emoční stupnici: vůči negativnímu -10 až nula, nacházejícímu se vlevo od nuly, doplnila pravou stranu této stupnice nula až +10: pozitivní EFT.

 

Jedno moudré úsloví říká, že „lépe než nakrmit lidi rybami, je naučit je, jak si ty ryby nachytat“.  Můžete absolvovat desítky návštěv u terapeutů nebo se naučit, jak si s pomocí EFT usnadnit každodenní život a terapeutická sezení si vyhradit pouze na zpracování hlubokých traumat, do kterých není radno vstupovat osamoceně.

 

 

 Co je ve své podstatě ENERGIE:

 

O energii se toho v nejrůznějších esoterních a duchovních naukách hodně napsalo. V obecném povědomí panuje názor, že jde o něco vysoce éterického, takřka nezachytitelného. Nic není dál od pravdy!

 

Energie = emoce a pocity. Energie je někdy velmi hladivá, milující, nabíjející a inspirující. Tehdy se pro nás stává zdrojem příjemných pocitů.

 

Jindy je nelítostně drsná a srážející nás na kolena tak, že by nás intenzita emocionální bolesti až zabila, až bychom byli schopni sáhnout si na život sobě nebo někomu jinému, jen abychom s tím příšerným utrpením už jednou provždy skoncovali!!!  I TOTO JSOU PROJEVY ENERGIE a EXTRÉMNÍHO STRESU. V tomto případě se od takových projevů energie snažíme utéci, odříznout se do ní. Bohužel není kam.  Tím, že stín popřete, nezmizí.

 

Žádný člověk není blázen a od základů špatný, jen zažívá a s největší pravděpodobností i v dětství zažíval extrémní stres – zostuzení, zesměšnění a zpochybnění svým nejbližším vnějším prostředím. Život ale není o tom, jaké karty jsme dostali, ale jak s nimi umíme hrát! Proto, kde je vůle, tam je i cesta. Vše je napravitelné a transformovatelné, protože v konečném důsledku jde jen a jen o energii a správné zacházení s ní. A nejlépe je začít s tím hned teď přesně tam, kde se teď aktuálně nacházím.

 

ENERGIE NENÍ POUZE JEMNÁ, A SOTVA SMYSLY POSTIHNUTELNÁ, ZÁLEŽITOST, PŘÍSTUPN Á SKUPINĚ VYVOLENÝCH, OBDAŘENÝCH „ZVLÁŠTNÍMI SCHOPNOSTMI“ „Zvláštní schopnosti“ – šestý smysl máme k dispozici a pro využívání v praxi každý z nás, jen nám o tom nikdo neřekl a nenaučil nás tuto svoji přirozenost používat. Praktikování EFT náš šestý smysl přirozeně rozvíjí a vede k porozumění mnohovrstvnatému jazyku těla  – všech šest smyslů, kódujících naše energetické vzpomínky.

 

ENERGIE JE TAKÉ POŘÁDNÁ PALEBNÁ SÍLA PRO NAŠE TĚLO, MYSL, EMOCE I PRO NAŠE NEJBLIŽŠÍ OKOLÍ V MOMENTU, KDY SE JEJÍ TOK V MERIDÁNECH ZASTAVÍ, A ONA ZTRATÍ MOŽNOST PŘIROZENĚ PLYNOUT JAKO ŘEKA.

EXTRÉMNÍ PROJEVY EMOCIONÁLNÍ BOLESTI NEJSOU NIC JINÉHO, ZASTAVENÝ TOK ENERGIE V MERIDIÁNECH V DŮSLEDKU PRUDKÉ, BLESKURYCHLÉ REAKCE NA NEOČEKÁVANOU SITUACI. TEHDY VYVSTÁVÁ V NAŠÍ ENERGETICE NEVYHNUTELNĚ CHAOS A SPOUŠTÍ SE SEBEDESTRUKCE.

 

POKUD SI NĚCO TAKOVÉHO PROŽIJEME, ŘÍKÁME, ŽE OD TÉ CHVÍLE UŽ NENÍ ŽIVOT TÍM, ČÍM BÝVAL. NASTANE-LI NĚCO TAKOVÉHO V RANÉM DĚTSTVÍ, TAK SI MOMENT ZMĚNY VĚTŠINOU ANI VĚDOMĚ NEPAMATUJEME – MÍRA STRESU BYLA OBROVSKÁ, DOŠLO K VYTĚSNĚNÍ. JENOM OD TÉ DOBY PROŽÍVÁME ÚZKOST, STRACH NEBO SE POTÝKÁME S AGRESIVITOU. NAŠE ENERGETIKA ALE VÍ, MÁ VŠE PO ČASOVÉ OSE NAŠEHO ŽIVOTA V SOBĚ PŘESNĚ ZAZNAMENÁNO A NEŘESTÁVÁ VOLAT V PODOBĚ OPAKUJÍCÍCH SE INTENZIVNÍCH EMOCÍ A POCITŮ PO NÁPRAVĚ.

POKUD SI VČAS NESJEDNÁME NÁPRAVU, MAJÍ DESTRUKTIVNÍ PROCESY V NÁS VOLNÉ POLE PŮSOBNOSTI.

 

EFT – techniky emoční svobody jsou pouze jednou z cest, jak to udělat, nicméně vysoce efektivní, protože nehýbeme jenom hlavou, jejími mentálními koncepty, ale právě emocemi, tedy zastavenou energií a uvádíme ji opět do pohybu, do jejího přirozeného proudu.

 

 

Informace k individuální výuce:

 

  • Individuální zaškolení do EFT probíhá na míru vaší aktuální životní situace – problémy, výzvy, kterým v současné době čelíte. Získáváte tedy nejenom výuku, ale i posun ve svých tématech. EFT je obzvlášť přínosné při zažehnutí jiskry v „zamrzlých“ problémech. Jak už jeho zakladatel G. Craig řekl, „lze je použít opravdu na všechno.“

 

  • Počítejte se 3 hodinami času.

 

  • V rámci školení získáte skripta a možnost konzultací zdarma po dobu 14 týdnů od absolvování školení.

 

  • Část výuky věnuji také nejnovějším poznatkům z praxe ohledně zacházení se stínem – našimi odštěpenými a zraněnými já, a jak s nimi co nejlépe zacházet tak, aby na nás přestala vyvíjet tlak a násobit situační stres. Správné zacházení s negativním a potlačeným v nás vede k obnově naší celistvosti a rozvoji autentického vyjádření v dříve nemyslitelných situacích.

 

Cena: 1000 Kč/h, tedy celkem 3000,- Kč.